ICAs Grillrapport 2019: Fler kvinnor till grillen – för klimatets skull

By on 22 mars, 2019

Nästan tre av fyra män uppger att de oftast grillar i hushållet, men endast var tionde kvinna uppger detsamma. Samtidigt ligger kvinnor som grupp långt före männen när det kommer till hållbart grillande. Det framgår av ICAs Grillrapport, en årlig undersökning om svenskarnas grillvanor.

ICAs Grillrapport är baserad på en undersökning genomförd av Kantar Sifo. Siffrorna visar att det råder stor skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till hållbara val vid grillen. Kvinnor vill i större utsträckning än män grilla mer grönt, vego och ekologiskt samt minska på mängden kött.

– Ungefär tre av fyra kvinnor känner sig oroliga för klimatet och nästan lika många tror att det gör skillnad vilken mat vi väljer att lägga på grillen. Män oroar sig inte i samma utsträckning som kvinnorna, vilket är särskilt intressant med tanke på att det är just männen som oftast grillar i de svenska hushållen, säger Maria Smith, chef hållbarhetsstrategi och utveckling på ICA Sverige.

Fler än varannan kvinna uppger att de främst står för övrig matlagning i hushållet, men endast var tionde uppger att de oftast grillar i sitt hushåll. Drygt sex av tio kvinnor svarar dock att de vanligtvis står för grilltillbehören, jämfört med två av tio män.

– Årets Grillrapport visar att vårt klimat faktiskt skulle må lite bättre om vi ger kvinnor större inflytande över vad som läggs på grillen. ICA vill inspirera till hållbar matglädje och uppmuntrar alla – oavsett kön – att tänka lite mer som kvinnorna i undersökningen när de grillar, säger Lieselott Liljevik, trendanalytiker på ICA Sverige.

Det finns dock delar där kvinnor och män är överens i undersökningen. Både män och kvinnor värderar svenskt ursprung högre än att en vara är ekologisk. Om de tvingas välja föredrar 9 av 10 respondenter svenska råvaror framför ekologiska råvaror av utländskt ursprung.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login