IKEA sätter fokus på att leva hållbart

By on 7 juni, 2018
Fokus på att leva hållbart i IKEAs nya globala hållbarhetsstrategi, People & Planet Positive 2030

IKEA sätter fokus på att leva hållbart i sin nya globala hållbarhetsstrategi, People & Planet Positive 2030!

Under Democratic Design Days i Älmhult presenterar IKEA idag nya satsningar och mål för att göra det möjligt att leva mer hållbart och lättare för kunder att minska sin klimatpåverkan och förbrukning av naturens resurser.

Vår ambition för 2030 är att ha en positiv påverkan på både människor och miljö (People & Planet Positive), samtidigt som IKEA växer. Tack vare vår storlek har vi möjlighet att inspirera och göra det lättare för mer än en miljard människor att få en bättre vardag, inom planetens gränser, säger Torbjörn Lööf, vd för Inter IKEA Group.

Exempel på IKEAs satsningar fram till 2030:

 • Designa alla IKEA-produkter utifrån nya cirkulära principer, med målet att enbart använda förnybara och återvunna material.
 • Erbjuda tjänster som gör det lättare för människor att ta hem, ta hand om och ge produkterna ett fortsatt liv.
 • Senast 2020 ta bort alla engångsartiklar i plast från IKEA-sortimentet globalt och från kund- och medarbetarrestauranger på varuhusen*.
 • Öka andelen växtbaserade alternativ inom IKEA Food; ett exempel är den vegetariska korven som kommer att lanseras globalt i augusti 2018.
 • Bli klimatpositiv** och minska det totala klimatavtrycket med i genomsnitt 70% per produkt.
 • Alla hemleveranser med nollutsläpp senast 2025*.
 • Solenergi i platta paket. Utöka erbjudandet av prisvärda solcellsanläggningar för hemmabruk till 29 IKEA-marknader*, senast 2025.

Våra kunder på den svenska marknaden har ett stort och ökat intresse för att leva ett mer hållbart liv. Med våra nya och ambitiösa mål kan vi nu tillsammans med kunder, företag, politiker och civilsamhället bidra till ett mer hållbart och rättvist Sverige, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Retail Sverige.

På Democratic Design Dayspresenteras flera nya lösningar och innovationer som gör att människor kan spara vatten och rena luften i sina hem. Man visar även upp produkter gjorda av nya innovativa och återvunna material.

– Att på allvar bli cirkulär betyder att vi möter upp människors förändrade livsstilar, förlänger produkternas och materialens livslängd samt att vi använder resurserna på ett smartare sätt. Vi kommer att designa alla produkter redan från början med målet att de ska kunna användas på nya sätt, repareras, återanvändas, säljas vidare och återvinnas, säger Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef Inter IKEA Group.

För att bli klimatpositiv kommer IKEA att minska utsläppen av växthusgaser med mer än vad IKEAs värdekedja ger upphov till. Detta görs genom att drastiskt minska klimatavtrycket från produkter och verksamheter i absoluta termer, lagra och fånga upp koldioxid inom värdekedjan och samarbeta med heminredningsleverantörer inom hela deras verksamhet (inte bara gällande tillverkningen för IKEAs räkning). Dessutom kommer IKEA göra det möjligt för kunderna att spara och generera förnybar energi hemma.

– Den här förändringen är bara möjlig om vi samarbetar med andra aktörer och uppmuntrar entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Vi vill vara drivande och samarbeta med alla – från råvaruleverantörerna, hela vägen fram till våra kunder och samarbetspartners, säger Torbjörn Lööf.


Om IKEA Hållbarhetsstrategi – People & Planet Positive, som anger inriktningen för alla IKEA franchisetagare och omfattar tre fokusområden:

 • Ett hälsosamt och hållbart liv
 • Cirkulär och klimatpositiv
 • Rättvis och jämlik

För mer information om företagets hållbarhetsprestanda hittills, se Inter IKEA Groups hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2017.

*Det här målet gäller IKEA-koncernen med 363 varuhus på 29 marknader, varav 20 I Sverige.

**Klimatpositiv innebär att man minskar utsläppen av växthusgaser mer än IKEAs värdekedja släpper ut.

Uppnå målet enligt Parisavtalet: 
Minska utsläppen av växthusgaser från IKEAs värdekedja i absoluta termer (i linje med vetenskapsbaserade mål – science based targets) och bidra till att begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2°C, med ett sikte mot 1,5°C, vid århundradets slut. 
Detta omfattar bland annat följande mål:

 • Minska klimatfotavtrycket från varuhus och andra verksamheter* med 80 procent i absoluta termer till år 2030 jämfört med 2016 och att ha som ambition att förbruka och köpa in 100 procent förnybar energi samtidigt som energieffektiviteten ökar; och att generera mer förnybar energi än som konsumeras 2020.
 • Minska utsläppen av växthusgaser från IKEAs värdekedja med minst 15 procent i absoluta termer år 2030 jämfört med 2016.Detta innebär i genomsnitt ett 70 procent minskat klimatavtryck per IKEA produkt (i relativa termer). Målet på 15% omfattar klimatavtrycket från material, livsmedelsingredienser, godstransport, produktionen hos leverantörer och användningen av våra produkter i människors hem. Ambitiösare mål sätts till exempel för våra direkta leverantörer – där IKEA har en större möjlighet att påverka.
 • Lagra och fånga koldioxid: Utveckla och förbättra sätt för att fånga och lagra koldioxid genom hela IKEAs värdekedja, till exempel genom ett ännu hållbarare skogsbruk.
 • Gå bortom IKEAs verksamhet: Arbeta för att minska ett klimatavtryck som är större än det från IKEAs värdekedja, till exempel genom att hjälpa våra direktleverantörer att minska sitt totala klimatavtryck (inte bara gällande tillverkningen av IKEA-produkter). Detta gör att vi kan hjälpa till att minska ett klimatavtryck som är fyra gånger större än det som produktionen av IKEA-produkterna ger upphov till. Vi kommer också att inspirera och göra det möjligt för människor att spara och generera förnybar energi hemma.
 • Vara drivande och samarbeta med andra för att vidta åtgärder och bidra till ett samhälle med låg klimatpåverkan.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login