Inflationstakten sjunker

By on 20 februari, 2023
Arkivbild

Tidigare idag presenterade SCB inflationssiffrorna för januari, efter månader av stigande inflation så har den nu vänt nedåt.

Beskedet visar att man är på väg i rätt riktning, men vad innebär det egentligen för hushållen och vår privatekonomi?

ICA Bankens vardagsekonom Magnus Hjelmérs kommentarer på detta.

Vad visar siffrorna som SCB presenterat? 

– Inflationstakten i Sverige har vänt nedåt. Från 12,3 procent i december till 11,7 procent för januari. Rensar man bort effekten av räntan (KPIF), så backar inflationen med 1,3 procent på månadsbasis. Ett steg i rätt riktning, men där den underliggande inflationen fortsätter stiga. Något som kan innebära fortsatta höjningar från Riksbanken. 

Varför vänder det nedåt nu?

– Riksbankens justering av styrräntan har börjat ge effekt men inflationsmålet på 2 procent ligger fortfarande långt fram. Nedgången kan främst förklaras av sjunkande elpriser men även lägre priser på bland annat kläder har bidragit. 

När och hur märks detta för hushållens ekonomi? 

– Det dröjer innan detta ger märkbar effekt i våra plånböcker. Inflationen ligger fortsatt på en historiskt hög nivå. De höga priserna och räntorna kommer inte att sjunka som en direkt effekt på detta, däremot kommer de inte fortsätta öka i samma takt. Sannolikt är att Riksbanken fortsätter höja räntan. Så trots att detta är ett positivt besked är de höga priserna och räntorna ett nytt normalläge som vi kommer få leva med fler år framöver.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: ICA Banken

You must be logged in to post a comment Login