Inga röda dagar för företagaren

Av på 1 maj, 2019
Arkivbild.

Första maj är arbetarrörelsens främsta högtid som från början var intimt förknippad med kampen för åtta timmars arbetsdag. För den vanliga företagaren är dock en arbetsdag på åtta timmar orealistisk, visar Företagarnas rapport #Föräldrafällan 2.0.

– En dag som första maj borde vi hylla alla de företagare som arbetar fler timmar än de flesta anställda och som bidrar med jobbtillfällen och skattekronor till vår gemensamma välfärd, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Inte ett nio till fem-jobb
Hälften av företagarna uppger i rapporten att de arbetar minst nio timmar måndag-torsdag, samtidigt som en tredjedel arbetar nio timmar eller mer på fredagar. Noterbart är att hela 51 procent uppger att de arbetar minst en timme varje dag – även på helgen. En tredjedel arbetar mer än tre timmar på lördagar och en fjärdedel på söndagar. Det är tydligt att företagande inte är ett nio till fem-jobb.

– I samhällsdebatten får man lätt en bild av företagande som något ekonomiskt gynnsamt förknippat med stor frihet. Det här stämmer för 10-20 procent, men det man lätt glömmer är att det nu finns en stor grupp, så kallade nödvändighetsföretagare, som arbetar under förhållanden som få anställda ens skulle kunna tänka sig avseende arbetstider och ersättning, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Sjukpenning, föräldrapenning och pensionssystemet utgår från anställning
Trots att företagare arbetar betydligt mer än anställda och bidrar till våra socialförsäkringssystem har de inte möjlighet att ta del av systemen på samma sätt som en anställd. Nio av tio jobbar trots att de är sjuka eftersom det är svårt att vara sjukskriven och få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd – i en enskild firma har man därtill vanligtvis sju karensdagar utan ersättning, jämfört med en dag för anställda. Samtidigt har två av fem företagare med småbarn inte varit föräldralediga med föräldrapenning, enligt rapporten #Föräldrafällan 2.0.

– Våra gemensamma skyddsnät är i grunden konstruerade för den gamla bilden av arbetsmarknaden där normen är en tillsvidareanställning med arbete vardagar mellan kl 08-17 fram till 65 års ålder. I takt med att allt fler försörjer sig genom företagande krävs kraftfulla reformer för att få vårt socialförsäkringssystem att utvecklas i samma riktning och takt som arbetsmarknaden, avslutar Günther Mårder.

Sverige har idag drygt en miljon företag och ca 500 000 företagare. Det motsvarar ungefär 10 procent av alla sysselsatta i Sverige. Av alla företag i Sverige är 99,4 procent småföretag, och de skapar i sin tur 4 av 5 jobb. Gruppen företagare växer i takt med att arbetslivet och samhället i stort förändras. Varje år startas ca 70 000 nya företag.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in