Ingen får vara rädd för att våga fråga

By on 15 april, 2024
Sonja Mathisen , sjuksköterska, Britt-Marie Andersson, undersköterska och Ella Agha, sjuksköterska är alla språkcoacher på avdelning 96.Foto: Åsa Svennebäck / Region Örebro län

På avdelningen där man talar 20 olika språk, får ingen vara rädd för att våga fråga. De har rötter i 16 olika länder och talar sammanlagt 20 olika språk.

På Neuroavdelning 96 på Universitetssjukhuset Örebro ser man personalens varierade bakgrund som en styrka, men blundar inte för att språket ibland kan vara ett problem. Därför finns numer Språkcoacherna på avdelningen, och ett totalförbud mot att inte våga fråga.

En gång i månaden träffas undersköterskor, sjuksköterskor, biträdande enhetschef och enhetschef på avdelning 96 på USÖ för undervisning i språk och samtal kring likheter och skillnader i olika kulturer.

Medlemmarna i gruppen är Språkcoacher, vilket också är tydligt utmärkt på skyltar på deras kläder. Men förutom att de stöttar sina kollegor i vardagen tar de också upp olika situationer som uppstått på jobbet på grund av otydligheter i språket.

Under ledning av språklärare Mari Gustafsson försöker de hitta lösningar samtidigt som de lär sig mer om varandras språk och kulturer.

– Egentligen handlar det om att skapa ett starkare medarbetarskap, förklarar Mari. – Att man ska känna att man både är en del av personalgruppen men också har ansvar för det som sker i verksamheten och att det är allas ansvar att synliggöra språk och kommunikation.

Frågar direkt idag

Shacoline Nyenti arbetar som undersköterska på avdelningen och minns hur det var när hon var helt ny.

– När vi hade rapport sas det bland annat ”noll per os” flera gånger men jag vågade inte fråga direkt vad det betydde. Jag gick till en kollega och frågade efteråt.

Idag vet hon att det betyder att patienten inte får inta något via munnen, varken mat eller dryck och idag frågar hon direkt när hon inte förstår.

Lika viktigt för alla att våga fråga

För sedan språkcoacherna startade råder nolltolerans mot att inte våga fråga i verksamheten, och det gäller inte bara den som är ny på jobbet eller ny inför språket.

– Det händer att sjuksköterskor och undersköterskor med svenska som modersmål inte heller förstår alla gånger vad läkaren eller andra säger. Det är lika viktigt att de vågar fråga, menar enhetschef Birgitta Martinsson.

Patienter från hela världen

Men hon understryker också att de många nationaliteterna och språken inte är ett problem utan en tillgång.

– Vi har ju patienter från hela världen här och när man då kan erbjuda hjälp från vårdpersonal som talar samma språk eller förstår samma kultur så blir det en trygghet.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login