Ingen kommun i Örebro län väljer återvunna material i upphandlingar

Av på 17 maj, 2022

Ingen kommun i Örebro län prioriterar varor tillverkade av återvunnet material i sina upphandlingar – trots att nio av tio kommunpolitiker vill det, det visar miljöföretaget Ragn-Sells årliga kommunkartläggning.

– Nästan hälften av klimatutsläppen i världen kommer från vårt sätt att hela tiden skaffa fram nya material i stället för att använda dem vi redan har. Stora inköpare som kommuner behöver ta ett stort ansvar för att snabbt ändra på det, och då måste deras riktlinjer säga i klartext att återvunnet ska vara förstavalet, säger Lars Nordström, regionchef på Ragn-Sells med ansvar för Örebro län.

Det är femte året i rad som miljöföretaget Ragn-Sells kartlägger kommunernas upphandlingspolicyer genom en enkät. Men utvecklingen går långsamt. I årets undersökning uppger 19 av 199 svarande kommuner att deras policy slår fast att varor som är helt eller delvis producerade av återvunnet material ska prioriteras.

I Örebro län uppger ingen av de nio svarande kommunerna att deras policy säger att återvunnet material ska vara förstahandsvalet.

– Nio av tio kommunpolitiker vill själva att deras kommun prioriterar återvunnet i upphandlingar, enligt en undersökning vi gjort. Därför är det anmärkningsvärt att det inte går snabbare för kommunerna att börja ställa tydliga krav, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC lyfter för första gången fram cirkularitet, alltså att ersätta ständig brytning av nya råvaror med återvunna material, som ett viktigt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Om Örebro läns kommuner, som upphandlar för mångmiljardbelopp varje år, valde återvunna material i första hand skulle det alltså innebära stora steg mot ett mer klimatsmart samhälle.

Huvudfrågan i kartläggningen gäller om kommunens upphandlingspolicy uttryckligen säger att varor som innehåller återvunna material ska prioriteras i upphandlingar. Det är en lätt justering jämfört med tidigare år och syftar till att kartlägga hur styrdokumentet är skrivet, snarare än kommunens övergripande ambitioner.

Offentlig upphandling och hållbarhet

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger kommuner och andra myndigheter möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar.

Så här skriver Upphandlingsmyndigheten i sina hållbarhetskriterier:

”Genom att upphandla nya varor som innehåller återvunnet material går det att minska mängden jungfruligt material. Ett första steg är att efterfråga information om mängden återvunnet material i de varor man upphandlar. Och när det är möjligt att ge sådana varor ett mervärde i upphandlingen. Det går också att ställa mer drivande krav, exempelvis på att en andel ska vara återvunnen eller att produkter ska bestå av biobaserade råvaror.”

Örebro län
Örebronyheter

Källa Ragn-Sells
Fakta: Om undersökningen
199 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten, som genomfördes för femte året i rad. I frågeformuläret ingick följande fråga om kommunens riktlinjer för upphandling:
I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, står det uttryckligen att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor när det är möjligt?
Totalt svarar 19 kommuner i år att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras: Arvika, Avesta, Borlänge, Eslöv, Gävle, Hedemora, Håbo, Kalmar, Katrineholm, Kungsbacka, Kungsör, Lysekil,
Munkedal, Ovanåker, Partille, Ragunda, Trosa, Vallentuna och Växjö.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in