Internationella gäster studerar cykling i Örebro.

Av på 23 maj, 2013

På måndag börjar en tvådagars workshop då cykelplanerare från flera europeiska länder besöker Örebro. Syftet är att ta del av stadens arbete med planering och utformning av cykelvägar.

– Vår satsning på huvudcykelstråk har fått mycket uppmärksamhet och kommer nog att få efterföljare nu när allt fler städer satsar på cykling, säger Anna Åhlgren, cykelutvecklare vid kommunledningskontoret, som organiserar besöket.

Workshopen är en del av projektet CHAMP, ett EU-finansierat samarbete mellan sju städer från olika delar av Europa för att utveckla cyklandet. Ett genomgående tema i CHAMP är att lära av varandra och arbeta systematiskt för att bli en ännu bättre cykelstad.

– Att workshopen kring cykelplanering hamnar i Örebro är ingen tillfällighet. Vi hör till de städer som tack vare bra kartmaterial och statistik om resande kunnat göra analyser av resandebehov och cykelvägnätets utformning. Och tack vare att några huvudcykelstråk redan finns på plats har vi också en del praktiska erfarenheter att dela med oss av, säger Anna Åhlgren.

Deltagarna kommer inte bara att få ta del av teorin bakom utan också få testa cykelvägnätet i praktiken och diskutera bra och mindre lyckade lösningar utifrån aspekter som framkomlighet, trygghet och säkerhet.

– Det handlar inte bara om att berätta vad vi gjort utan lika mycket om att lära av kollegor från andra städer och få ta del av deras erfarenheter, avslutar Anna Åhlgren.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in