INTERSPORT har investerat 100 miljoner kronor för att möta kundernas nya krav

By on 10 juli, 2018

Intersports VD, Marcus Wibergh, summerar 2017 som ett spännande år mitt i en förändring, branschen är i en stor transformation och tillsammans med bolagets interna omstrukturering blir det dubbel effekt.

Företaget står inför sina största utmaningar någonsin och har under året tagit kliv i rätt riktning på flera plan. Omställningen har påverkat lönsamheten men engagemanget och visionen om framtiden på Intersport är fortfarande stark.

– Det är en utmanande och riktig rolig resa som absolut inte stannar här. Vi har mycket som är ogjort och jag har en bra känsla för framtiden, säger Marcus Wibergh.

Våga för att vinna – investeringar om 100 miljoner
Bolaget har verkligen gått efter devisen att våga för att vinna. Under 2017 gjordes stora investeringar för att möta marknaden och de krav kunderna ställer idag.

– Vi sporras riktigt ordentligt av kundernas krav, det är för dem vi gör detta. Vi är under en stor omställning, vi har investerat 100 miljoner kronor för att möta deras önskemål och känner att vi har kommit en bra bit på väg, säger Marcus.

Förutsättningarna förändras snabbare än någonsin
Hela sportbranschen är under fortsatt stor prispress vilket påverkar marginalerna. Rörelseresultatet före avskrivningar och engångskostnader på -12 miljoner kronor och sista raden på -107 miljoner kronor.

Vi är inte nöjda med resultatet. Förklaringen ligger i sämre bruttomarginaler, för höga kostnader samt stora engångskostnader för att få företaget på rätt kurs. En stor del engångskostnader hänförs till butiksstängningar som är en konsekvens av ökad e-handel och färre besök till fysiska butiker. Denna utveckling kommer fortlöpa och kvadratmeterhyran för butiker måste justeras till rådande marknadsförutsättningar. Samtidigt ser vi en ljus syn på helheten med en försäljningsökning på jämförbara enheter med +3% 2017, säger Marcus,

Årets bästa e-handel
Förutom stora satsningar på kundens upplevelse av sportkedjan har det hänt mer. Företaget ses historiskt som en traditionell grossist men har påbörjat en enorm förändringsresa med fokus på en köpupplevelse i alla försäljningskanaler. Satsningarna som gjordes under 2017 uppmärksammades av såväl kunder som branschkollegor och under inledande delen av 2018 utsågs Intersport till Sveriges bästa e-handel.

En tydlighet både internt och externt
Förändringarna har fortsatt in i 2018 och företaget har redan implementerat en ny vision, mission och affärsidé för att skapa en större tydlighet i varumärket både internt och externt.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login