Introduktionsutbildning inom företagshälsovården lockar många

By on 10 november, 2023
Annelie Nordström Ryberg, företagssjuksköterska på Arbets- och miljömedicin i Örebro och Uppsala, är kursansvarig för utbildningen.
Bild: Region Örebro län

Introduktionsutbildning för nyanställda sjuksköterskor inom företagshälsovården lockar många. De arbets- och miljömedicinska klinikerna i Örebro och Uppsala ordnar tillsammans en distansutbildning, för sjuksköterskor inom företagshälsovården (FHV).

Utbildningen innefattar många av de arbetsmoment som en sjuksköterska inom FHV ska ha kunskap om och kunna utföra, kopplat till medicinska kontroller i arbetslivet.

– Visst hade vi förväntat oss att det skulle finnas ett intresse för den här utbildningen, men vi blev ändå glatt överraskade över att så många som 127 deltagare anmält sig till första utbildningstillfället, säger Annelie Nordström Ryberg, företagssjuksköterska på Arbets- och miljömedicin i Örebro och Uppsala, som är den som är kursansvarig för utbildningen.

Bland kursinnehållet kan nämnas: Lagstiftningen vid medicinska kontroller i arbetslivet, yrkesrelaterade lungsjukdomar, vibrationsskador, hörselskador, arbetsrelaterade rörelseorgansbesvär, biologiska kontroller vid exponering av tungmetaller, arbetsmiljö för gravida, drogtester i arbetslivet, joniserande strålning samt organisatorisk social arbetsmiljö.

Målgruppen är nyanställda legitimerade sjuksköterskor inom FHV som arbetat minst sex månader inom FHV, men även erfarna företagssjuksköterskor inom FHV är välkomna. Utbildningen består av fyra webbinarier och två fysiska träffar och startade den 6 november.

Webbinarierna är kostnadsfria, medan de fysiska träffarna är förenade med en mindre kostnad. De båda fysiska träffarna genomförs våren 2024 och innehåller praktiskt utförande av spirometri, audiometri, syntester kopplat till trafikmedicin samt sensoriska undersökningar av patienter som är exponerade för hand-armvibrationer.

– Vi ser att många sjuksköterskor som nu anställs inom företagshälsovården inte har specialistutbildning eller tidigare erfarenhet från FHV, säger Annelie. – Vi vill därför erbjuda denna utbildning och göra den tillgänglig för så många som möjligt. Vårt syfte är att stärka kompetensen ute på FHV-enheterna, samt uppmuntra fler att gå specialistsjuksköterskeprogrammet företagssjuksköterska, alternativt magisterprogrammet – arbetsliv och hälsa med inriktning företagssjuksköterska.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län
Här kan man läsa mer om utbildningen – vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kalender/introduktionsutbildning-for-nyanstallda-sjukskoterskor-inom-fhv–medicinska-kontroller-i-arbetslivet-mka–webbinarieserie2/

You must be logged in to post a comment Login