Järnvägsplanen Hallsberg–Stenkumla presenteras för granskning

By on 7 juli, 2020
Hallsberg−Stenkumla är en del av Dubbelspår Hallsberg−Degerön. Här ska vi bygga dubbelspår på en cirka 14 km lång sträcka, 12 utav dem i nysträckning. Bygget kommer även att omfatta en 2,4 km lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro.

Trafikverket presenterar järnvägsplanen för Hallsberg–Stenkumla, den sista delsträckan i bygget av dubbelspåren mellan Hallsberg–Degerön. Från och med 6 juli till 21 augusti kan alla intresserade ta del av järnvägsplanen och lämna synpunkter.

Trafikverket presenterar nu järnvägsplanen för sträckan Hallsberg–Stenkumla som inkluderar både bro och tunnel. Hela bygget av dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön väntas vara klart 2029 och kommer att kosta cirka 7 miljarder kronor.

Granskningstiden pågår mellan 6 juli och 21 augusti. Alla som vill kan under perioden ta del av materialet och komma med synpunkter. På grund av corona-restriktioner blir det inga fysiska informationsmöten. Istället finns informationen i digital form, som film, presentationer och interaktiv karta på projektets webbsida. Där finns även granskningshandlingen.

Vi har en lång process av planering och samråd bakom oss, säger Gunnar Berglund, projektledare på Trafikverket. Nu är järnvägsplanen klar, och vi hoppas att många ska hitta till vår webbsida, och se hur det kommer att se ut efter utbyggnaden.

Efter granskningen ska planen fastställas. När den sedan vunnit laga kraft börjar arbetet med att projektera bygghandlingar och upphandla de entreprenörer som ska bygga anläggningen. Förberedelserna beräknas pågå under 2021 och 2022. Byggstarten är planerad till 2023. Hela bygget beräknas vara klart 2029.

Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla

Trafikverket ska bygga dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla. Den 14 km långa sträckan är en del av Godsstråket genom Bergslagen. Den byggs nästan helt i nysträckning och går från bangården i Hallsberg till Stenkumla, söder om Åsbro. Där ansluter den till det nya dubbelspåret söderut.

Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren, därför bygger vi ut, säger Gunnar Berglund. En av de största vinsterna med ökad kapacitet är att mer trafik kan flyttas över från väg till järnväg. Det är bra för miljön, eftersom koldioxidutsläppen minskar, berättar han.

Korta fakta

  • 14 km dubbelspår, varav 12 i nysträckning
  • En 2,4 km lång bergtunnel
  • Ett 10-tal järnvägsbroar och 1 vägbro
  • Mötesspår för 1000-meterståg
  • Utbyggnad av infarten till godsbangården för 1000-meterståg

Länet | Hallsberg
Örebronyheter

Källa Trafikverket
Mer information: www.trafikverket.se/hallsberg-stenkumla

You must be logged in to post a comment Login