Kallare vindar i motståndskraftig handel

By on 11 september, 2022
Foto: HUI Research

Prisökningar driver sedan några månader tillbaka försäljningsutvecklingen i detaljhandeln och köpkraften är på tillbakagång. För hushållens del kommer det minskade konsumtionsutrymmet successivt att bli en realitet i slutet av månaden och effekten av detta har långt ifrån visat sig fullt ut ännu.

– Under senhösten och vintern kommer allt fler att märka av att pengarna räcker till mindre. Beteendeförändringar hos konsumenterna sker i takt med att plånboken tvingar fram nya vanor, vilket inte visat sig fullt ut ännu. Även om priserna fortsätter att stiga på de flesta konsumtionsvaror är det största orosmolnet för hushållen en ökad boendekostnad när räntan och andra avgifter stiger, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Det minskade konsumtionsutrymmet bryter uppgången för flera av pandemins framgångsbranscher. För kapitalintensiva branscher som bygg-, järn- och färghandeln tillika hemelektronikhandeln sänks prognosen för 2023. För detaljhandeln är prognosen en försäljningstillväxt om 4,5 procent för 2022, mätt i löpande priser. Prognosen höjs till 9,0 procent för dagligvaruhandeln och sänks till 1,0 procent för sällanköpsvaruhandeln. Prognosen på försäljningsutvecklingen i fasta priser är däremot negativ för den totala detaljhandeln både 2022 och 2023.

– Detaljhandeln är motståndskraftig i oroliga tider och har haft en positiv försäljningstillväxt i över 25 år. Prognosen för i år och nästa år pekar på att den positiva tillväxten fortsätter, fast nu helt prisdriven och med andra förutsättningar. I svårare tider blir det ännu viktigare att ha koll på kundgruppernas agerande, när inkomstprioriteringar förändras i takt med att hushållens ekonomiska resurser minskar, avslutar Joakim Wirén.

För svensk ekonomi som helhet justeras BNP-prognosen för innevarande år svagt nedåt. Prognosen för 2023 revideras ned till 0,8 procent till följd av nedkylningen i ekonomin som räntehöjningarna ger upphov till. För både BNP och hushållens konsumtion förväntas en fortsatt positiv tillväxt under kommande år. Riksbankens styrränta förväntas 2023 uppgå till 2,5 procent.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi, föregående prognos inom parentes

  Utfall 2021 Prognos 2022 Prognos 2023
BNP, fasta priser 5,1 2,3 (2,7) 0,8 (1,8)
Hushållens konsumtion, fasta priser 6,0 3,0 (3,0) 0,5 (1,3)
Total detaljhandel, löpande priser 6,1 4,5 (5,0) 3,0 (2,0)
Dagligvaruhandel, exklusive Systembolaget, löpande priser 1,2 9,0 (8,5) 7,0 (3,5)
Sällanköpsvaruhandel, löpande priser 9,6 1,0 (3,0) 0,0 (1,0)

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: HUI Research

You must be logged in to post a comment Login