Kan skådespelare ge bättre psykologer

By on 8 februari, 2023
Sofia Bergbom, Terese Glatz och Sara Edlund.
Foto: Anna Asplund

Kan skådespelare ge bättre psykologer, ny forskning ska ge svar. Studenter på psykologprogrammet får möta klienter spelade av skådespelare innan de går ut på praktik, det är en examinationsform som har genomförts under ett par år.

Men hur bra är den?

Det ska några av utbildningens lärare ta reda på genom forskning

Sedan höstterminen 2019 har psykologprogrammet arbetat med ett nytt sätt att examinera studenter innan de ska ut på praktik. Examinationen heter Objective structured clinical examination (OSCE) och har länge varit en etablerad metod inom medicinska utbildningar.

Sara Edlund, Sofia Bergbom och Terese Glatz, lärare på psykologprogrammet, har valt att forska på examinationsmetoden för att se om den på ett effektivt sätt förbereder studenter för den kommande kliniska praktiken samt undersöka hur studenter upplever den här examinationsformen. Tanken är att OSCEn ska examinera kliniska färdigheter men också hjälpa studenter att identifiera vilka färdigheter de har och vilka de behöver träna mer på. den hjälper studenter att öka sin självkännedom genom att identifiera vilka färdigheter de har och vilka de behöver träna mer på.

–Vi är några eldsjälar som har genomfört det här och vill systematiskt utvärdera OSCE. Det här är en kostsam examinationsform och inte självklar för psykologutbildningar. Därför är det viktigt att utvärdera om det är en bra examinationsform, säger Sara Edlund.

– Det är viktigt att vi som är forskare också forskar på vår pedagogiska verksamhet, tillägger Sofia Bergbom.

Lärarna har inlett forskningen med att systematiskt samla in enkäter, innan och efter praktiken. På det sättet har de under sökt hur studenterna upplever sina färdigheter i mötet med klienter. Enkäter har även genomförts med studentgrupper innan OSCE infördes som examinationsmetod. 

– Studenter som har gjort OSCE ser sina kunskapsluckor innan praktiken tydligare och kan därmed bli lite oroliga. Men vid slutet av praktiken ser de att de kan mer än vad de tror, säger Terese Glatz.

Genom enkäterna ser Sara Edlund, Sofia Bergbom och Terese Glatz att studenter som har genomfört OSCE har lägre känsla av kompetens, kanske som ett resultat av att de sett sina svagheter i mötet med patienter vid OSCEn innan de går ut på praktik, något som inte var lika tydligt för de som studenter som inte genomförde examinationen under sin studietid. Men OSCE-studenterna ökar mer i känsla av kompetens till efter praktiken vilket kan ha att göra med att de får med sig mer kunskaper eftersom de har varit medvetna om vad de behöver öva på inför praktiken.

Examinationen är mytomspunnen bland studenterna och kursansvarig Sara Edlund upplever att flera studenter kan känna oro och stress redan när hon nämner OSCE vid terminsstart.

Dessutom är OSCE är så kallad ”stopp-examination”. Studenter som inte klarar examinationen får inte gå ut på praktik. Trots den här pressen så uttrycker studenter att de i efterhand är glada över att ha förberett sig och genomfört examinationen—och de rekommenderar andra studenter att också göra den!  

OSCE – från fysiskt till digitalt

När OSCE började som examinationsmetod genomfördes den på plats vid Örebro universitet. Studenterna stod på rad utanför stängda dörrar i en korridor och på en signal fick de gå in i olika rum för att på tio minuter möta och bedöma en fiktiv klient som spelades av en etablerad skådespelare. I varje rum fanns också en lärare som bedömde studentens insats.

I och med pandemin genomfördes OSCE digitalt genom Zoom, en metod som psykologprogrammet har fortsatt med efter pandemin. Man har även skruvat på tidsperspektivet med längre pauser och mer tid vid varje station.

– Vi har varit lyhörda för studenternas och bedömarnas synpunkter. Det är mer verklighetstroget för vår profession att ha längre tid med varje klient och vi ser en fördel med att bedömaren varken syns eller hörs genom Zoom, säger Sara Edlund.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet
Text och foto: Anna Asplund 

You must be logged in to post a comment Login