Kazakstan: Personer med intellektuella funktionsnedsättningar nekas grundläggande rättigheter

By on 14 oktober, 2018

Personer i Kazakstan med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar blir stigmatiserade och isolerade, och de hindras från att utöva sina mänskliga rättigheter. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som kräver förändring – och att de mänskliga rättigheterna respekteras, åtnjuts och skyddas.

“We are like dead souls”: Life without Legal Capacity in Kazakhstan dokumenterar hur Kazakstans nuvarande lagar gör att tusentals personer med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar förklaras som ”omyndiga”, och hur de får en vårdnadshavare (ofta en nära släkting) som förmyndare. Systemet gör att de inte kan utöva sina rättigheter – och de kan inte ompröva beslutet i domstol.

– När en person förklaras som “omyndig” förlorar han eller hon bokstavligen sin rättskapacitet. De förlorar makten att fatta beslut om sitt eget liv, säger Heather McGill, Amnesty Internationals utredare i Centralasien.

– Enligt lag kan de inte studera eller arbeta, och de har ingen rätt att gifta sig. Från det ögonblick som beslutet fattas är de “fast”, eftersom domstolarna bara kommer ta upp överklaganden som har lämnats in av en förmyndare. Personer med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar i Kazakstan sitter därmed fast i en ond cirkel. 

Rapporten baseras på intervjuer med individer som vid något tillfälle har förklarats ”omyndiga”, samt med deras släktingar, psykiatriker, hjälparbetare, advokater och vårdpersonal. 

Rapporten tar bland annat upp fallet med Margarita Luchenkova, som i oktober 2014 förklarades ”omyndig” i sin frånvaro enligt en ansökan från hennes bror. Trots hennes status lever hon självständigt, driver ett litet företag, förvaltar själv sina pengar och tar hand om sin mamma som har en funktionsnedsättning.

Men enligt lag kan hon inte kontrollera sin egen egendom och kan inte självständigt ta kontakt med någon myndighet. Läkare behöver inte heller Margaritas informerade samtycke för att behandla henne och hon kan bli inlagd på sjukhus på begäran av sin vårdnadshavare.

Margarita Luchenkova kämpar för att återfå sin rättskapacitet, men som en ”omyndig” person kan hon inte försvara sina rättigheter i domstol eller ändra vem som är hennes vårdnadshavare/förmyndare.

– Jag anser att om någon ska bli av med sin rättskapacitet så ska det inte bero på vilken diagnos personen har, säger Margarita Luchenkova till Amnesty.

– Förmyndarskapet i Kazakstan är en kvarleva från ett system som dömde personer med funktionsnedsättningar till ett liv på institutioner. Kriterierna för att beröva personer deras rättskapacitet är vaga och utgör en låg tröskel med tanke på de förödande konsekvenserna ett sådant beslut får. Att beröva någon dennes rättskapacitet baserat på en medicinsk diagnos står helt och hållet i strid med ett rättighetsbaserat förhållningssätt till funktionsnedsättningar, säger Heather McGill.

Amnesty har konstaterat att Kazakstan inte lever upp till de skyldigheter som krävs av en stat som är ansluten till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CDRP). Kazakstan ratificerade CRPD år 2015 och har sedan dess inte avskaffat förmyndarlagarna för personer med funktionsnedsättningar – ett system som strider mot CRPD.

Amnesty uppmanar de kazakiska myndigheterna att utarbeta en tidsplan för att upprätta ett fungerande system för stöd till personer med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar – ett system som är baserat på den berörda personens faktiska kapacitet och är anpassad efter dennes behov. 

– Kazakstan måste avskaffa systemet med förmyndarskap och istället garantera mänskliga rättigheter för alla. Personer med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar måste kunna utöva sina rättigheter som alla andra i samhället utan att förlora sin rättskapacitet, säger Heather McGill.

Världen | Kazakstan
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login