Kerstin Nilsson, Örebro, ny ordförande i Läkaresällskapet

Av på 15 oktober, 2013

Kerstin Nilsson, universitetslektor och docent i obstetrik och gynekologi, Institutionen för läkarutbildningen, Örebro Universitet samt överläkare vid Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, valdes idag till ordförande i Svenska Läkaresällskapet för 2014 -15. Hon efterträder Peter Friberg, Göteborg, efter årsskiftet.

-”Jag har nu under två år haft förmånen att vara vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet, och jag är mer övertygad än någonsin av vikten av en stark, obunden, professionell organisation. Att få bli ordförande för denna organisation ser jag som oerhört inspirerande och som en stor utmaning”, säger Kerstin Nilsson.

-”Min bakgrund är i grunden klinisk, och jag har haft min huvudsakliga verksamhet vid Kvinnokliniken i Örebro. Jag har ett stort intresse för utbildningsfrågor på alla nivåer, och har sedan några år fått möjlighet att utveckla detta ytterligare då jag tagit steget över till universitetsvärlden för att engagera mig i uppbyggnaden av det nya läkarprogrammet i Örebro, där jag särskilt ansvarar för frågor rörande professionell utveckling”, fortsätter hon.

Till ny vice ordförande valdes professor Stefan Lindgren, professor i medicin vid Lunds universitet och överläkare vid Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus. Stefan Lindgren har varit ordförande i Läkaresällskapets utbildningsdelegation och lämnade i mars 2013 in SOU-betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning” till regeringen.

”Jag ser Svenska Läkaresällskapet som den naturliga och mest kraftfulla svenska arenan för utvecklingen av den framtida hälso-och sjukvården och det medicinska kunskapssamhället. Läkarkåren har stora möjligheter att i samverkan med andra vårdyrkesgrupper och intressenter, medverka till bästa möjliga utveckling ur ett patient- och samhällsperspektiv.

Men det förutsätter att vi proaktivt bidrar till en konstruktiv diskussion med lösningar som motsvarar behoven i framtidens globala samhälle, och som samtidigt fördjupar förtroendet i samhället för läkarkårens professionella förhållningssätt”, uppmanar Stefan Lindgren.

Till nya ledamöter i Läkaresällskapets styrelse valdes vid dagens fullmäktigemöte även Simon Kyaga, specialist i psykiatri i Stockholm, Torbjörn Ledin, professor och överläkare vid Öronkliniken, Linköpings universitetssjukhus, samt Patrick Vigren, neurokirurg vid Linköpings universitetssjukhus. Samtliga tillträder sina nya poster efter årsskiftet.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in