Kinas motiv till industriellt cyberspionage och dess relevans för Sverige

By on 26 mars, 2019
Arkivbild

Memot beskriver Kinas allt mer sofistikerade industriella cyberspionage, samt analyserar bakomliggande motiv och strategier samt kopplingar till den kinesiska statens övergripande utvecklingsmål. Vidare diskuteras vad dessa motiv och målsättningar innebär för Sverige och övriga Europa.

Några av slutsatserna är att en stor del av Kinas cyberspionage riktar sig mot industrier som den kinesiska regeringen har identifierat som strategiska för sina utvecklingsmål. Kina eftersträvar att avancera i de globala värdekedjorna och att bli en stormakt inom avancerad tillverkning. Cyberspionaget kan betraktas som en delkomponent för att stödja de kinesiska utvecklingsmålen, där såväl lagliga som olagliga tillvägagångssätt för informationsinhämtning ingår. Med sin öppna och innovationsbaserade ekonomi samt en stark industri bedöms svenska företag och myndigheter utgöra attraktiva måltavlor för de kinesiska cyberoperationerna.

Innehållet i rapporten bygger på öppna källor.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login