Kol ökar elpriset 2017

By on 8 augusti, 2017

Under årets sex första månader hamnade elpriset på en högre nivå än i fjol, orsaken hittar vi i Kina och i ett kolpris som nästan har fördubblats under det sista halvåret.

Trots att det kommit mer nederbörd än normalt har priset levererats 5 öre/kWh högre än samma period i fjol, orsaken till prisökningen på el är framför allt ett stigande kolpris.

Priset på kol har nästan fördubblats från första halvåret i fjol till första halvåret i år och kostnaderna för kolkraft har därmed skjutit i höjden.

När det gäller el är det precis som för andra handelsvaror, priserna i Norden påverkas av det som händer på den internationella marknaden. Vattenkraften prissätts i konkurrens med bland annat kolkraft. När kolkraftspriset stiger kan det bidra till att kraftpriset stiger i Norden. Det var detta fenomen vi såg under det första halvåret 2017.

Även om det råder ett starkt fokus på förnybara energikällor, är kolkraft fortfarande den bärande bjälken i dagens europeiska energiförsörjning. Kol är en internationell råvara vars prissättning ser rätt lika ut på olika håll i världen, efter justeringar för transportkostnader och kvalitet.

Vad ligger då bakom prisökningen på kol? 
Huvudförklaringen är den generella tillväxten i Asien och speciella omställningar i Kina. Den ekonomiska tillväxten i Asien påverkar köpkraften vilket bland annat resulterar i ökande kolförbrukning. Hittills under 2017 har såväl Malaysia, Thailand, Filippinerna, Vietnam, Bangladesh som Pakistan samtliga ökat sin kolimport.

I Kina ser vi en fullständig omställning i sektorerna kopplade till kolproduktion och kolkraft, samtidigt som kolefterfrågan också ökar till följd av tillväxten. Omställningen handlar om att göra gruvorna säkrare, lägga ned gamla kolkraftverk och bygga nya högeffektiva kolkraftverk.

Kina vill helst täcka sin egen kolförbrukning från landets egna gruvor, men lyckas inte alltid hitta balansen. Den nya omställningen ska balanseras med stålproduktion, olika ägarintressen, arbete till alla – och klimatfenomen som värmeböljor, cykloner och vårflod.

Kinas myndigheter ökar och minskar kolproduktionen med hjälp av olika restriktioner. Det sista halvåret råkade man i underbalans och därmed ökade kolpriset på grund av importbehov.

Genomsnittspriset för det nordiska systempriset blev 29,3 Euro/MWh första halvåret 2017, mot 23,8 euro/MWh första halvåret 2016. Det är en ökning på 5,5 euro, vilket motsvarar lite över 5 öre/kWh i genomsnitt för de nordiska länderna.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login