Kommunens äldreomsorg lockar internationellt studiebesök.

Av på 31 maj, 2013

På måndag 3 juni får Örebro kommun långväga besök. En grupp med representanter från japanska sjukhus, äldreboenden och företag kommer hit för att under tre dagar se hur vi arbetar med äldreomsorg i stort, demensvård och boendefrågor i synnerhet.

– Vi vet sedan tidigare att intresset för Örebro kommuns äldreomsorg är stort, både i Sverige och utanför landets gränser, berättar Marie Villman som är strateg på Örebro kommuns lokalförsörjningsenhet.

Kommunen har bland annat genomfört ett omfattande värdegrundsarbete och satsar på att förbättra standarden på äldreboenden.

– Det är givetvis både roligt och lärorikt att utbyta erfarenheter om till exempel hur vi kan ge en dement person bästa möjliga omvårdnad och boende utifrån hans eller hennes behov, säger Marie Villman.

Ett stopp på tredagarsprogrammet är Demenscentrum i Mellringe. Gruppen är också intresserad av hur Örebro kommun arbetar med hemvård, hjälpmedel till äldre samt hur våra vård- och omsorgsboenden fungerar. Örebrovistelsen kommer därför innehålla besök på Ängen (vård och omsorgsboende, vårdcentral, minnesmottagning, familjecentral, dagrehab, hemvård), Skebäcksgården, Grenadjärens dagrehab samt seniorboendet Sofia.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in