Kultur och fritid största enheten i Tillväxtförvaltningen i Lindesberg

Av på 18 mars, 2021

Med 42,8 miljoner kronor i budget är Kultur- och fritidsenheten den största enheten (56 procent) i Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun som har en total budget på 76,4 miljoner kronor för 2021. Merparten (25,8 miljoner kronor = 60 procent) av Kultur- och fritidsenhetens budget går till hyra av föreningslokaler och bidrag till framför allt idrottsföreningar.

Sedan 1 januari 2021 är Tillväxtnämnden en egen nämnd och i samband med det har vissa verksamheter överförts till kommunstyrelsen som marknadsföringsbidrag, näringsliv, gles-/landsbygd samt mark- och exploatering.

Tillväxtnämnden har för 2021 en budget på totalt 76,4 miljoner kronor varav Kultur- och fritidsenheten får 42,8 miljoner kronor (56 procent). Föreningsbidraget har brutits loss ur bidragsdelen och finns nu under Kultur- och fritidsenheten. Detsamma gäller idrottshallar och turismen som även dessa från och med år 2021 finns under Kultur- och fritidsenheten.

Det som tidigare var kulturenhetens ansvarsområden (Biblioteksverksamhet, Museiverksamhet/kulturarv, Programverksamhet/allmän kultur) svarar nu för 15,8 miljoner kronor (38 procent av enhetens budget 2021).

Den största budgetposten (21,7 miljoner kronor) är hyra av Ishallen, Ridhuset, Lindesberg Arena, Frövi sporthall, skolornas idrottshallar och Hill Street Kullgatan.

Tillväxtnämnden har för 2021 ett besparingskrav på 0,5 miljoner kronor. År 2022 har nämnden ingen besparing och år 2023 ska 0,7 miljoner kronor sparas. Vilka verksamheter som berörs är ännu inte klart.

Kulturskolan Garnalia har en budget på cirka 10 miljoner kronor i Barn- och utbildningsförvaltningen som även har ansvar för skolbiblioteken och estetiska gymnasieprogrammet.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in