Kulturell kompetens viktigt för vårdpersonal som arbetar med diabetespatienter

By on 6 juli, 2021

Över 463 miljoner människor, 9,3% av världens befolkning, har diabetes av typ 2. Egenvård är centralt för behandlingen av diabetes och det är viktigt att patienten kan ta till sig informationen som vårdpersonalen ger. I mötet med patienter med olika kulturell bakgrund har vårdpersonalens kulturella kompetens betydelse visar en studie.

Anpassa sin patientundervisning

– Eftersom egenvård påverkas av kulturella övertygelser är det viktigt för vårdpersonal att kunna anpassa sin patientundervisning, förklarar Maria Jirwe, biträdande professor på Röda Korsets Högskola och en av de ansvariga forskarna för studien.

Syftet med studien har varit att beskriva kulturell kompetens hos svensk vårdpersonal som är specialiserad inom diabetesvård genom att undersöka följande domäner som ingår i kulturell kompetens:

  • öppenhet och medvetenhet
  • arbetsplatsstöd
  • interaktionsförmåga

Sammanlagt har 279 medarbetare från primärvårdskliniker i Sveriges samtliga 21 regioner medverkat i studien som syftade till att mäta deras kulturella kompetens. Hela 58% svarade att de hade en hög nivå av öppenhet och medvetenhet, 35% upplevde att de hade en hög nivå av interaktionsförmåga medan enbart 6% upplevde att de hade ett bra stöd för frågan på arbetsplatsen.

Stöd från arbetsplatsen viktigt

– Kulturell kompetens är en viktig egenskap för vårdpersonal. Studien visar att det framför allt är två faktorer som är avgörande för hur välutvecklad den är: hur hög andel av patienterna de möter som kommer från andra länder och om medarbetaren själv har utvecklat kulturell kompetens genom utbildning eller erfarenhet, säger Maria Jirwe.

De flesta som deltog i undersökningen menar att de behöver mer stöd från sin arbetsplats för att utveckla sin kulturella kompetens och förmåga att interagera med diabetespatienterna.

– Vårdpersonalen upplever att de har en kulturell öppenhet och medvetenhet, men att de behöver mer stöd från arbetsplatsen för att förbättra sin interaktionsförmågaför att kunna ge den bästa vården till patienterna. Det är viktigt att arbetsgivaren möjliggör för sina medarbetare att utveckla sin kulturella kompetens genom utbildningsinsatser och därmed kan också vården förbättras, säger Maria Jirwe.

Studien har genomförts i samarbete mellan Hälsovetenskapliga institutionen vid Röda Korsets Högskola och Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login