All posts tagged "Kompetens"

 • Kompetens behövs för att klara upp dödligt våld

  Mer kompetens behövs för att klara upp dödligt våld i kriminell miljö. Många åtgärder görs i utredningar av dödligt våld i kriminella miljöer, men det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda den typen av...

  • Posted mars 13, 2023
  • 0
 • Satsning på ny kompetens för grön omställning

  Satsning på ny kompetens för grön omställning i basindustrin, yrkesverksamma och studenter ska erbjudas kompetensutveckling som ska göra den gröna omställningen möjlig. Örebro universitet är del av projektet som är en samverkan med svensk basindustri och som...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Kunskapsdag för att säkra kompetensen på framtidens arbetsmarknad

  Samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög i länet finns en kraftig efterfrågan inom vissa branscher på kompetent och utbildad personal, Region Örebro län arbetar i flera projekt för att långsiktigt förbättra kompetensförsörjningen och därmed komma tillrätta med...

  • Posted juni 7, 2022
  • 0
 • Försvarsmaktens utmaning i ett teknik­skifte

  Ett teknikskifte, som det vi i dag ser med artificiell intelligens (AI), skapar ofta oro på arbetsmarknaden. Det gäller även för anställda inom Försvarsmakten. En FOI-forskare har tittat på behovet av nya kompetenser och nya vägar för...

  • Posted februari 21, 2022
  • 0
 • Brist på kompetens slår mot transportplanen

  Trafikverket presenterade den 30 november sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Förutom klassiska frågor som vilka infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras i Sverige kommande tioårsperiod tar Trafikverket också upp frågan om kompetensförsörjning. Planförslaget innehåller flera förslag...

  • Posted december 16, 2021
  • 0
 • Nationell konferens med äldre i fokus

  Vad har vi lärt oss kring äldres hälsa under pandemin? Hur tar vi tillvara på kunskaperna på bästa sätt? Genom dessa frågor blir områden som vård i hemmet, rehabilitering, kompetens och digitalisering speglade under den nationella konferensen...

  • Posted oktober 19, 2021
  • 0
 • Hög tilltro till kompetensen

  Före sommaren gjorde Omställningsfonden en Sifoundersökning där vi frågade ett tvärsnitt av den arbetsföra befolkningen ”Tror du att din kompetens är tillräcklig på arbetsmarknaden om fem år? Hela 8 av 10 anser att den kompetens de har...

  • Posted september 18, 2021
  • 0
 • Åtta av tio tror att deras kompetens står sig i många år till

  Fler än åtta av tio, 84 procent, tror att deras kompetens kommer att vara tillräcklig på arbetsmarknaden om fem år. Motsvarande siffra om tio år är nästan lika hög, 73 procent. Det visar en ny Sifoundersökning från...

  • Posted september 13, 2021
  • 0
 • Kulturell kompetens viktigt för vårdpersonal som arbetar med diabetespatienter

  Över 463 miljoner människor, 9,3% av världens befolkning, har diabetes av typ 2. Egenvård är centralt för behandlingen av diabetes och det är viktigt att patienten kan ta till sig informationen som vårdpersonalen ger. I mötet med...

  • Posted juli 6, 2021
  • 0
 • Satsning på att stärka utvecklingen inom AI

  Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd satsar en miljon kronor på att vässa den regionala kompetensen avseende affärs- och organisationsutveckling inom Artificiell Intelligens, AI. – Inom Örebroregionen har vi gjort stora satsningar på AI under de senaste åren...

  • Posted juni 4, 2021
  • 0