Sverige bör ta tillvara tillgänglig kompetens

By on 16 november, 2023
Illustration: Gabriel Wentz, UHR

Sverige bör ta tillvara tillgänglig kompetens hos personer med utländsk utbildning. UHR har i uppdrag att bedöma utländska utbildningar på gymnasienivå, eftergymnasial yrkesnivå och högskolenivå.

UHR har nu undersökt hur denna verksamhet bidrar till integration på den svenska arbetsmarknaden.

– Syftet med studien är att bidra till kunskapen om bedömning av utländsk utbildning som en viktig pusselbit i samhällets arbete med integration, inte minst vid rekrytering till bristyrken och för Sveriges framtida kompetensförsörjning, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR.

UHR kontrollerar utländska utbildningsdokument

Vid bedömning av formell utländsk utbildning kontrollerar UHR att det utländska utbildningsdokumentet är korrekt utfärdat, att utbildningen har bedrivits vid en erkänd utbildningsinstitution i utbildningslandet och att den är avslutad.

En bedömning resulterar i ett utlåtande eller ett avslag. Ett utlåtande är ett nationellt erkännande av utbildningen. Där beskriver UHR vilken examen den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Ett utlåtande ska vägleda arbetsgivare och lärosäten samt andra utbildningsanordnare.

Utländsk utbildning förbättrar kompetensförsörjningen

År 2022 utfärdade UHR 7 048 utlåtanden över utländska gymnasieutbildningar och 7 729 utlåtanden över utländska högskoleutbildningar. Det kan till exempel jämföras med de 6 319 elever som enligt Skolverket fick en gymnasieexamen i Göteborgs kommun läsåret 2021/2022 (källa: Skolverket, Sök statistik om förskola, skola och vuxenutbildning – Skolverket (Hämtad 2023-10-05)) och de 7 549 som tog examen vid Lunds universitet – det lärosäte som examinerade flest studenter 2022 (källa: Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Högskolan i siffror, (Hämtad 2023-09-12)).

Utlåtanden viktiga för integration och kompetensförsörjning

UHR:s utlåtanden över utländsk utbildning är till fördel för individens integration på arbetsmarknaden. Den stärker även känslor av tillhörighet och bidrar till den framtida kompetensförsörjningen.

Med ett utlåtande kan invandrade personer med en utländsk utbildning lättare etablera sig på arbetsmarknaden och framför allt få ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå.

Utlåtandet är ett viktigt och användbart instrument och ett positivt bidrag i ett större sammanhang av integration och kompetensförsörjning.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Universitets- och högskolerådet

You must be logged in to post a comment Login