Satsning på ny kompetens för grön omställning

By on 24 februari, 2023
– REEDEAM är helt i linje med Örebro universitets utveckling av vår mångvetenskapliga plattform för en hållbar framtid, säger Johan Schnürer.
Bild: Örebro Universitet

Satsning på ny kompetens för grön omställning i basindustrin, yrkesverksamma och studenter ska erbjudas kompetensutveckling som ska göra den gröna omställningen möjlig.

Örebro universitet är del av projektet som är en samverkan med svensk basindustri och som nu fått 30 miljoner kronor av KK-stiftelsen.

I projektet REEDEAM (Klimatneutral produktion, elektrifiering, digitalisering och automation för den råvarubaserade värdekedjan) ska tre universitet tillsammans med ett 20-tal företag, ta fram utbildningar på avancerad nivå.

– REEDEAM är helt i linje med Örebro universitets utveckling av vår mångvetenskapliga plattform för en hållbar framtid. Universitetets AI-kompetens kombineras här med andra expertområden hos partners från akademi och näringsliv till nya framtidskompetenser för klimatomställningen, säger rektor Johan Schnürer.

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att nå målet är näringslivets omställning avgörande. Projektet som ska pågå i fem år, sker i samverkan med industrier som H2 Green Steel, Boliden, Northvolt, SSAB, LKAB, ABB, Alleima, Alstom, Combitech, Copperstone Resources, Kaunis Iron, Komatsu Forest, Lovisagruvan, RISE, SCA, Orica, Scania, Zinkgruvan Mining och Stena Recycling.

Förankring i industrin

REEDEAM utgår från tanken att om industrins hållbara omställning ska lyckas, krävs ny kompetens med industriell förankring inom hela den råvaarubaserade värdekedjan.

Utbildningarna omfattar återvinning, processindustri, råvaruförsörjning, elektrifiering, underhåll, energi- och kraftteknik, digitalisering och automation, klimatneutral produktion, men även till exempel juridik kopplat till tillståndsprövningar.

Örebro universitet, Mälardalens universitet och Luleå tekniska universitet, ska tillsammans ta fram utbildningar på avancerad nivå, motsvarande 90 högskolepoäng, såväl för yrkesverksamma som för reguljära studenter. Utbildningar ska erbjudas via industriernas intranät för att göra det enkelt för anställda att söka.

För att skapa ytterligare långsiktighet, och fördjupa samverkan mellan parterna, planeras framtida företagsforskarskolor för att ge företagen tillgång till forskarutbildad personal med nyckelkompetens för klimatomställningen.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet

You must be logged in to post a comment Login