Kunskapsdag ska ge ökade kunskaper

By on 11 november, 2022
Förhoppningen är att personer som arbetar med den här typen av viktiga frågor ska få de verktyg de behöver för att kunna stötta pedagoger, annan personal i skolan och elever på bästa möjliga sätt.
Arkivbild

Kunskapsdag ska ge ökade kunskaper om bland annat sexualitet och samtycke, det är viktigt att unga får kunskap om sexualitet, relationer och samtycke. Därför anordnar elevhälsans medicinska team i samverkan med Region Örebro län en kunskapsdag i ämnet den 16 november.

Från och med den 1 juli 2022 finns det ett nytt kunskapsmål i skolan, vilket gäller samtliga stadier. Därmed kommer frågor som handlar om att förebygga våld, främja integration och jämställdhet samt att förebygga psykisk ohälsa att ingå i undervisningen inom samtliga skolämnen.

Vid kunskapsdagen i november kommer fler än 300 personer, bland annat elevhälsopersonal och skolkuratorer, att närvara. Deltagarna kommer bland annat att kunna lyssna till en föreläsning med sexologen Kalle Norwald. Förhoppningen är att personer som arbetar med den här typen av viktiga frågor ska få de verktyg de behöver för att kunna stötta pedagoger, annan personal i skolan och elever på bästa möjliga sätt.

– Sexualitet, relationer och samverkan är oerhört viktiga frågor som vi är glada att få hjälpa skolorna att arbeta med. Många ungdomar mår psykiskt dåligt i dag och bra relationer är en grundbult för deras hälsa både i dag, i vuxenlivet och den dag de själva kanske blir föräldrar. Det här är verkligen en investering, och vi tycker det är trevligt att få ta hjälp av Kalle Norwalds fantastiska kunskaper, säger Anna Swift-Johannison, jämställdhetsstrateg på Region Örebro län.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login