Kvinnors dröm om långt hår minskar efter 40 år

By on 5 februari, 2023
Bild: Octean

Att håret har en avgörande roll för vårt välmående är insikter som tidigare presenterats av Sveriges största hårtest 2022, nu redovisas nya siffror som pekar på att 83 procent av svenskarna upplever att hårkvaliteten blir sämre med åldern.

Dessutom minskar kvinnors dröm om långt hårsvall när man fyllt 40 år.

Undersökningen Sveriges största hårtest 2022, som undersökt svenskarnas hårvanor bland 940 personer, är gjord på uppdrag av Original Silicea. Varumärket som erbjuder kosttillskott för tjockare och mer välmående hår.

I undersökningen har man bland annat ställt frågan hur man upplever sin hårkvalitet i relation till sin ålder. Svaren visar att 83 procent upplever att deras hårkvalitet blivit sämre med åldern.

En annan fråga som ställdes i undersökningen var ”Vad vill du förändra med ditt hår?”. Över hälften av deltagarna i undersökningen, 53 procent, vill få tjockare hår och 16 procent önskar längre hår. Däremot ser man ett tydligt mönster, innan 40 år är det drömmen om långt hår som störst (70%) medan efter 40 år är det betydligt färre som längtar efter långt hårsvall.

– Hos kvinnor i 40-50 års åldern händer det en hel del i kroppen som också påverkar håret och kvaliteten. Hårstråna får en annan struktur, och dessutom blir håret ofta tunnare. Att man då saknar sitt ”vanliga” hår är inte så konstigt, då blir tjockleken mer viktigt än längden. Det som känns extra bra är att Original Silicea hjälper många som upplever just det här problemet, säger Hanna Magnusson, VD på Octean med varumärket Silicea.

Utdrag ur undersökningen Sveriges största hårtest 2022

Jag upplever att min hårkvalitet har blivit sämre med åldern (respondenter 934 st)

 • Stämmer 83%
 • Stämmer inte – 7%
 • Vet inte – 10%

Vad vill du förändra? (respondenter 934 st)

 • Vill inte förändra mitt hår – 1%
 • Vill ha tjockare hår – 53%
 • Vill ha mindre kluvna toppar – 7%
 • Vill ha längre hår – 16%
 • Vill ha kortare hår – 0
 • Vill ha en annan hårfärg – >1%
 • Vill ha mer volym i håret – 8%
 • Vill ha glansigare hår – 7%
 • Vill ha mindre fett hår – 4%
 • Annat – 4%

Vill ha längre hår (ålder) (respondenter 934 st)

 • 18-29 år: 34%
 • 30-39 år: 36%
 • 40-49 år:22%
 • 50-59 år: 5%
 • 60-69 år: 3%

Hur viktigt är håret för att du ska känna dig vacker? (Respondenter 940 st)

 • 72% Jätteviktigt
 • 24% Ganska viktigt
 • 3% Viktigt
 • 0,6% Inte så viktigt
 • 0% Inte viktigt alls

Håret är viktigt för att jag ska känna mig vacker och få en bättre självkänslan? (respondenter 5094 st)

 • Ja – 95% (4838)
 • Nej – 5% (256)

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Octean
Mer info finns på sverigesstorstahartest.se
Om Sveriges största Hårtest
I Sveriges största hårtest inkom ett urval har 934 personer deltagit. Original Silicea sökte efter personer som ville ha ett starkt, vackert och välmående hår. Totalt ansökte 5094 personer under hösten 2021 och av dessa valdes sedan 934 personer ut. Visst bortfall av deltagare har skett under enkät två och tre. Deltagarna fick ta Original Silicea kapslar i tre månader med start i januari 2022 och svara på frågor kring sitt hår. Syftet med testet var att samla in kunskap om hårets betydelse och mående, men också öka kännedomen om att ge kroppen rätt näring inifrån för ett välmående hår. Deltagarna i Sveriges Största Hårtest är boende över hela Sverige (storstad, tätort och landsbygd) med en ålder mellan 18-88 år. Läs mer om undersökningen på sverigesstorstahartetst.se

 

You must be logged in to post a comment Login