Lägre arbetslöshet i Örebro län än innan pandemin – men andelen långtidsarbetslösa ökar

By on 15 mars, 2022
Arkivbild

En lägre andel av alla akademiker i Örebro län är arbetslösa nu än för två år sedan, men långtidsarbetslöshet är ett växande problem i länet. Det visar en ny analys från Saco.

I februari var arbetslösheten bland akademiker i Örebro län 3,9 procent. Det är en lägre andel än motsvarande månad innan pandemin. Då låg arbetslösheten på 4,1 procent.

När pandemin drog in sköt arbetslösheten i höjden. I Örebro län nådde den sin topp på 5,3 procent i juli 2020. Sedan dess har arbetslösheten sjunkit och ligger under eller i paritet med nivåerna innan pandemin i större delen av landet.

Arbetslösheten bland akademiker har minskat generellt, men har samtidigt skiftat karaktär. En allt större andel av alla inskrivna arbetslösa har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än tolv månader.

I Örebro län är långtidsarbetslösheten bland akademiker i dag högre än innan pandemin. Det innebär att de långtidsarbetslösa utgör en allt större andel av alla inskrivna arbetslösa i länet.

Före pandemin hade 40 procent av de arbetslösa akademikerna varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i mer än 12 månader. I dag är den siffran 49 procent. Rikssnittet ligger på 47 procent.

– Det är mycket oroande att långtidsarbetslösheten ökar trots att det just nu finns rekordmånga lediga jobb. Långtidsarbetslösa akademiker måste erbjudas kvalificerad kompetensutveckling. Dessutom måste Arbetsförmedlingen se till att de har den expertis som krävs för att möta akademikers behov, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Fakta: Arbetslöshet bland akademiker i Örebro län

  Före pandemin
(feb. 2020)
I dag
(feb. 2022)
Arbetslöshet bland akademiker 4,1 % 3,9 %
Andel långtidsinskrivna utan arbete 40 % 49 %
Antal långtidsinskrivna utan arbete 740 851

Örebro län
Örebronyheter

Källa Saco
Om undersökningen
Arbetslöshetsstatistiken bygger på data från Arbetsförmedlingen och SCB och gäller alla med minst två års eftergymnasial utbildning som är öppet arbetslösa eller deltar i något arbetsmarknadsprogram. Långtidsarbetslösa avser personer som varit inskrivna arbetslösa i mer än 12 månader. Alla jämförelser med innan pandemin avser februari 2020.

You must be logged in to post a comment Login