All posts tagged "Saco"

 • Högskoleyrkena med bäst jobbchanser

  De flesta som börjar läsa en högskoleutbildning nu kommer att ha bra möjligheter att få jobb efter examen, visar en ny rapport från Saco. Bäst framtidsutsikter har utbildningar inom vård, skola och omsorg, men även de som...

  • Posted mars 19, 2023
  • 0
 • Stor efterfrågan på omställningsstudiestöd

  Fyra av tio akademiker känner till det nya omställningsstudiestödet och cirka tretton procent kommer troligen att söka det nya stödet. Det visar en ny undersökning som Novus Opinion genomfört på uppdrag av Saco. Samtidigt finns en oro...

  • Posted januari 7, 2023
  • 0
 • Lägre arbetslöshet i Örebro län än innan pandemin – men andelen långtidsarbetslösa ökar

  En lägre andel av alla akademiker i Örebro län är arbetslösa nu än för två år sedan, men långtidsarbetslöshet är ett växande problem i länet. Det visar en ny analys från Saco. I februari var arbetslösheten bland...

  • Posted mars 15, 2022
  • 0
 • Sjukskrivningarna ökar snabbast bland akademiker

  Det är den psykiska ohälsan som driver utvecklingen av antal pågående sjukfall bland akademiker, och det är de stressrelaterade diagnoserna som ökar mest. Värst drabbade är kvinnor inom vård, skola och omsorg. Det visar Sacos nya rapport....

  • Posted december 6, 2021
  • 0
 • Kvinnor har 3,7 miljoner lägre livslön

  Kvinnliga akademiker har lägre livslön än manliga inom de flesta områden, visar en ny rapport från Saco. I genomsnitt skiljer det nästan 3,7 miljoner kronor. Störst skillnad, 4 miljoner, är det mellan manliga och kvinnliga ekonomer. – Lön...

  • Posted mars 6, 2021
  • 0
 • Kraftigt ökad arbetslöshet bland unga akademiker

  Arbetslösheten bland unga akademiker har ökat med 40 procent under pandemin, visar ny statistik från Saco. Samtidigt kan nyexaminerade studenter inte få a-kassa om de inte får jobb. Saco vill nu att de ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen...

  • Posted februari 28, 2021
  • 0
 • Akademikerna för ett öppet Europa

  90 procent av akademikerna anser att det europeiska samarbetet har en viktig roll att fylla i framtiden. Samtidigt uppger varannan akademiker att den demokratiska utvecklingen inom EU har försämrats de senaste fyra åren. Det visar en färsk...

  • Posted maj 19, 2019
  • 0
 • Saco går i bräschen för civilkurage på jobbet

  Knappt hälften av de tillfrågade tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt. Det visar en färsk undersökning som Novus Opinion utfört på uppdrag av Saco. Samtidigt upplever sju av tio...

  • Posted mars 7, 2019
  • 0
 • Ökad jobbstress bland Sveriges akademiker

  Mer än varannan akademiker med barn uppger att de känner sig stressade över att gå tidigt från jobbet för att hämta barnen. Det visar en ny undersökning gjord av Saco. Samtidigt anser var fjärde akademiker att deras...

  • Posted december 25, 2018
  • 0