Högskoleyrkena med bäst jobbchanser

By on 19 mars, 2023
Arkivbild

De flesta som börjar läsa en högskoleutbildning nu kommer att ha bra möjligheter att få jobb efter examen, visar en ny rapport från Saco.

Bäst framtidsutsikter har utbildningar inom vård, skola och omsorg, men även de som leder till yrken som officer och ingenjör.

Anmälan till höstens högskoleutbildningar och kurser är öppen, och hundratusentals blivande studenter ska nu göra sitt studieval. Trots det osäkra ekonomiska läget ser framtiden ljus ut för de flesta högskoleutbildade.

Det visar Sacos årliga rapport Framtidsutsikter, som kartlägger hur arbetsmarknaden kommer att se ut på fem års sikt för ett 60-tal olika högskoleyrken.

Akademisk utbildning har historiskt varit det bästa skyddet mot arbetslöshet. Det är viktigt att komma ihåg när konjunkturläget skiftar, att utbildning är en investering på lång sikt, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Prognoserna har tagits fram av de 21 fackförbunden inom Saco, som är experter på sina respektive högskoleyrken. Bäst jobbchanser har de som väljer en karriär inom vård, skola och omsorg – eller ett yrke inom teknik, IT och naturvetenskap.

Exempel på yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb efter examen är lärare, ingenjörer och arbetsterapeuter. Även efterfrågan på officerare väntas vara hög, då det är ett yrke som i hög grad påverkas av det osäkra omvärldsläget.

Stora akademikergrupper som ekonomer och jurister väntas möta en arbetsmarknad i balans om fem år. Det innebär att det kommer att finnas ungefär lika många utbildade personer som det finns arbeten. För samhällsvetare, beteendevetare och kommunikatörer blir det däremot tuffare. För dessa yrkesgrupper kommer det att vara hård konkurrens om jobben efter examen.

– Både hjärtat och hjärnan ska vara med när man väljer utbildning. Det viktigaste är att man gör ett medvetet studieval. Målet är att ingen ska ångra sin utbildning, säger Göran Arrius.

Sverige
Örebronyheter

Källa Saco

You must be logged in to post a comment Login