Lågutbildade drabbas av cancer i större utsträckning än högutbildade

By on 1 februari, 2023
Arkivbild

Lågutbildade drabbas av cancer i större utsträckning än högutbildade, extra tydligt är detta bland kvinnor.

Det visar siffror från Cancerregistret.

– Lågutbildade insjuknar i cancer i större utsträckning i dagens Sverige. Ska vi besegra cancer kommer det inte räcka med att hitta rätt mediciner och behandlingar. Det politiska ansvaret för att vi har den här stora ojämlikheten i Sverige är enormt, säger Ulrika Årehed Kågström.

Det är siffror från Cancerregistret och Statistiska centralbyrån som sammanställer samband mellan utbildningsnivå och cancer för kvinnor och män. Siffrorna för år 2021 visar att personer med lägre utbildning insjuknar i cancer i större utsträckning. Skillnaderna är som störst bland kvinnor.

För diagnosen tjocktarmscancer drabbades i snitt 38 kvinnor per 100 000 invånare per år med eftergymnasial utbildning (2017-2021). För kvinnor med endast grundskoleutbildning insjuknade i snitt 45 kvinnor per 100 000 invånare per år.

Lungcancer är en av diagnoserna med störst skillnader. Bland kvinnor som drabbas av lungcancer var de med grundskoleutbildning i snitt 2,5 gånger fler än de med eftergymnasial utbildning (2017-2021).

– Vi vet att rökning är den största riskfaktorn för lungcancer och vi vet att andelen rökare skiljer sig i olika socioekonomiska grupper. Det här är ett typexempel på att det finns stora möjligheter till förändring med rätt politiska åtgärder, säger Ulrika Årehed Kågström. 

När det kommer till prostatacancer och bröstcancer gäller det omvända sambandet. Här är insjuknandet högre bland personer med eftergymnasial utbildning än de med grundskoleutbildning. En av orsakerna till detta är att personer med högre utbildning är mer benägna att gå på screening och att söka vård.

Överlevnad påverkas också

I snitt är även femårsöverlevnaden i cancer generellt högre för högutbildade än för lågutbildade. Skillnaden är som tydligast bland kvinnor med bröstcancer.

– Allt detta sammantaget är oacceptabelt. EU har tagit fram en cancerplan med stora ambitioner kring förbättrad jämlikhet inom cancerområdet, den är dessutom resurssatt med 40 miljarder kronor för medlemsländerna att söka. Det finns alltså tydliga mål och medel – bordet är dukat för våra politiker att hugga in, säger Ulrika Årehed Kågström.

Så många insjuknar 

Antal fall per 100 000 invånare, 35-74 år (2017-2021)

Kvinnor      
  Grundskola Gymnasium Eftergymnasial
Tjocktarmscancer 45 44 38
Ändtarm och anus 25 24 21
Lungcancer 76 54 31
Bröstcancer 274 309 334
Kvinnliga könsorgan 81 79 68
Malignt melanom 36 58 62
Hudcancer (ej melanom) 36 43 48
Övrig cancer 239 206 179

….

Män      
  Grundskola Gymnasium Eftergymnasial
Tjocktarmscancer 50 46 43
Ändtarm och anus 35 32 29
Lungcancer 56 41 23
Prostata 234 253 271
Malignt melanom 43 57 70
Hudcancer (ej melanom) 51 55 67
Övrig cancer 331 295 254

Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, Statistiska Centralbyrån

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Cancerfonden

You must be logged in to post a comment Login