Länet | Återvinningsstationer i Kumla uppgraderas och förnyas

By on 25 juli, 2016

Återvinningsstationen vid Västra Drottninggatan flyttas till ett bättre läge vid Marsvägen och stationerna vid Korstagatan, Kjellingatan och Vägtorget att rustas upp. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, gör detta i samråd med Kumla Kommun.

Kumlaföretaget Schur Pack Sweden AB, som är med och finansierar FTI:s stationer, välkomnar förbättringarna.

Återvinningsstationen på Västra Drottninggatan (vid Shell-macken) flyttas fredagen den 29 juli till Marsvägen. Den nuvarande platsen ska användas till annat samtidigt som läget vid Marsvägen bedöms vara bättre. Under augusti inhägnas dessutom återvinningsstationerna vid Korstagatan respektive Kjellingatan, och stationen vid Vägtorget asfalteras.

–Detta är ett bra exempel på hur vi aktivt arbetar för att göra det enkelt att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Det är ju hushållen som startar återvinningen när de källsorterar dem i hemmet, sägerUlla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Kumla kommuns tekniska chef Susanne Jarl förklarar:
–Vi behövde snabbt hitta en ny plats för återvinningsstationen vid Shell-macken nu när markägaren vill använda ytan till annat. Genom ett bra samarbete med FTI kunde vi lösa den frågan och även få till förbättringar på tre andra återvinningsstationer.

Förpackningsföretaget Schur Pack Sweden AB med drygt 60 anställda i Kumla gillar förbättringarna:
– Vi tillverkar bland annat förpackningar för konsumentvaror och är med och finansierar FTI:s återvinningssystem. På så sätt tar vi ett ansvar för att våra förpackningar kan återvinnas på för miljön bästa sätt. Det är extra roligt att vi nu kan bidra till en bättre återvinning här i Kumla och hoppas att invånarna uppskattar det, säger företagets vd Andreas Davidsson.

I Kumla har FTI idag 14 återvinningsstationer för hushåll. Återvinningsstationerna är till för att närboende hushåll ska kunna lämna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida,www.ftiab.se/mottagningspunkt.

På FTI:s hemsida hittar man snabbt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum, till information på kommunens hemsida eller till annan återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login