Länet | Fallskador kostade länet 726 miljoner kronor förra året

By on 24 september, 2015

År 2013 föll 1471 personer över 65 år i vårt län så illa att de måste läggas in på sjukhus. Förra året uppgick länets kostnader för att ta hand om fallskador till 726 miljoner kronor. Till det kommer ett stort personligt lidande. Många fallskador kan förebyggas med relativt enkla medel.

För att uppmärksamma det deltar Region Örebro län i den nationella kampanjen Bättre balans för att förebygga fallolyckor. Kampanjen börjar måndag 28 oktober.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar under vecka 40 den nationella kampanjen ”Bättre balans – Goda vanor för en friskare och säkrare vardag” tillsammans med Sveriges regioner och landsting. Kampanjen sätter i år fokus på träning och aktivitet för att förhindra fallolyckor.

– Förra året behandlades 514 personer över 70 år inom slutenvården i Region Örebro län för en höftfraktur. På USÖ opereras ungefär en patient per dag på grund av en höftfraktur. Studier som är gjorda på USÖ visar att 95-98 procent av patienterna med höftfraktur ådrar sig dessa på grund av ett fall, säger Åsa Andersson legitimerad sjukgymnast, medicine doktor och FoU-ansvarig vid geriatriska kliniken på USÖ

Kostnader för en höftfraktur är omkring en kvarts miljon första året efter frakturen. Kommunerna får därefter ta en stor del av fortlöpande kostnader för eftervård och ökat vårdbehov.

Förebyggande insatser minskar kostnader och personligt lidande

För att förebygga fall bäst bör man fokusera på riskfaktorer och sedan planera för åtgärder. Det kan till exempel handla om balansträning, regelbunden fysisk aktivitet och att äta näringsriktig mat. Forskning har visat att till och med de som är äldre än 90 år kan öka sin muskelstyrka väsentligt tack vare styrketräning – och på det sättet förebygga fallolyckor.

”Birgitta (född 1939) har under 2015 fått en ny höftled med efterföljande rehabilitering, sedan har hon fallit och fått en radiusfraktur i somras. Hon har fått balansträning och hade gjort framsteg. Efter det har hon nyligen halkat och brutit lårbenshalsen. Nu får hon rehabträning på nytt och hon gör framsteg på nytt.”

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login