Länet | Lösning för Sundbyviks elever ska utredas om skolan lägger ner verksamhet

Av på 24 februari, 2015

Regionstyrelsen beslutade i dag att avslå Stiftelsen Valjevikens ansökan om bidrag till folkhögskoleverksamhet vid Sundbyvik.

Beslutet innebär också att regionkansliet, tillsammans med Fellingsbro folkhögskola och andra aktörer, får ett uppdrag att ta fram en lösning för den målgrupp som i dag är aktuell på Sundbyvik. Detta kommer att göras om Stiftelsen Valjeviken står fast vid sitt beslut att lägga ner verksamheten.

Stiftelsen Valjeviken redovisar ett stort underskott och har ansökt om högsta möjliga bidrag till verksamheten på Sundbyvik. Efter en noggrann utredning har regionstyrelsen beslutat att avslå stiftelsens ansökan, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Om stiftelsen fullföljer sitt beslut kommer vi aktivt, bland annat tillsammans med elever och brukarföreningar, verka för att det skapas alternativ för den här målgruppen. Ambitionen är i så fall att kunna ha en lösning till hösten.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in