Länet – Satsning på sociala företag ska få människor i arbete

By on 28 oktober, 2016
Satsning på sociala företag ska få människor i arbete

Hur ska människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden få den hjälp och det stöd de behöver?
En möjlig lösning kan vara de så kallade sociala företag som nämnden för regional tillväxt vill att Region Örebro län ska arbeta vidare med.

Ett arbetsintegrerande socialt företag producerar tjänster, produkter eller varor precis som vilket annat företag som helst. Bland de drygt 15 sociala företag som i dag är etablerade i Örebro län finns verksamheter som sysslar med matservering, snickeri och cykelrenovering. Totalt är nästan 500 personer sysselsatta i dessa företag. Ett övergripande mål med verksamheten är att stötta dem som har det svårt på arbetsmarknaden. De vinster som företagen genererar återinvesteras i den egna eller i liknande verksamheter.

Vi ser att det är många människor i dagens Sverige som har svårt att få eller behålla ett arbete. Genom att satsa på de sociala företagen har vi en möjlighet att bidra med stödjande och integrerande insatser som gynnar både enskilda individer och samhället i stort, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

”Betydelsen behöver uppmärksammas”
Förhoppningen är att ett projekt, som startar den 1 februari 2017, ska skapa nya förutsättningar för att på ett mer effektivt sätt stötta framväxten och utvecklingen av de arbetsintegrerande sociala företagen i Örebroregionen.

Betydelsen av den här typen av företag behöver uppmärksammas, och vi behöver synliggöra dem i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet, säger Irén Lejegren.

Det kommande genomförandeprojektet finansieras i huvudsak av Tillväxtverket, men även Region Örebro län kommer att stötta finansiellt. I arbetet kommer även andra aktörer att vara aktiva, till exempel Coompanion och stiftelsen Activa.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login