Länet – Sjukvårdsministern imponerades av Lindesbergs lasarett

By on 26 september, 2016
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström besöker Lindesbergs lasarett. Här tillsammans med Per Olof Larsson, områdeschef, Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande och Ann Zander, röntgensjuksköterska

Lindesbergs lasarett kan stå som modell för övriga Sverige hur man på det mindre sjukhuset kan bedriva såväl vård i världsklass som närsjukvård för dem som behöver vård ofta och bor nära. Det menade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), när han besökte Lindesberg den 26 september.

Vid lasarettet togs han emot av bland andra Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande och Per Olof Olsson, områdeschef för närsjukvårdsområde norr.

Närsjukvård, ortopedi och kvinnosjukvård
På programmet för sjukvårdsministern stod bland annat information om Region Örebro läns arbete med närsjukvård, i nära samverkan med kommunerna, verksamheten med länskliniker, utvecklingen av länsortopedin med bland annat dess forskningsinriktning på knän. Besöket avslutades med ett besök på specialistöppenvårdens mottagning för kvinnosjukvård.

Utveckling genom koncentration på det mindre sjukhuset
Sjukvårdsministern var nöjd med vad han fick se och höra i Lindesberg:
Här har man visat hur man genom koncentration kan uppnå vård i världsklass när det gäller knäoperationer, säger Gabriel Wikström. Det visar tydligt hur det mindre sjukhuset kan utvecklas med spetskompetens samtidigt som man bedriver en närsjukvård till alla dem i närområdet som besöker vården ofta och nära.

Hälso- och sjukvården ger tillväxt
Gabriel Wikström pekade också på hälso- och sjukvården ur ett tillväxtperspektiv.
Med rätt beslut och organisering kan man bedriva en kunskapsintensiv och forskningsinriktad verksamhet som betyder mycket också utifrån ett lokalt och regionalt tillväxtperspektiv. Det är imponerande.

Ökad samverkan och koncentration – nycklar för framtiden
Marie-Louise Forsberg-Fransson menar att det är såväl glädjande som hedrande att sjukvårdsministern har valt att besöka Lindesbergs lasarett.
Vi har kunnat berätta om, och visat, på det mindre sjukhusets bredd,kompetens och höga kvalitet. Men samtidigt har vi varit överens med ministern om vikten av ökad samverkan och arbetsfördelning inom hälso- och sjukvården. Det är en nyckelfaktor, inte bara för det mindre sjukhusets utveckling, utan också såväl regionalt som nationellt. Ökad samverkan och koncentration är nödvändigt för att vi ska kunna bevara och säkerställa fortsatt hög kvalitet och en jämlik vård, såväl i länet som över landet.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login