Länet | Storslagen försäljningsutveckling i Örebro Län

By on 23 mars, 2016

Bygg och Järnindex redovisar försäljningsutvecklingen inom byggmaterialhandeln för hela landet.

Försäljningen i * Mellansverige (se nedan vilka län som ingår) ökade, under februari jämfört med 2015, med 20,4% för jämförbara enheter, vilket är historiskt höga värden. För riket landade försäljningsutvecklingen i februari på 15,8 %. Hittills har regionen ökat med 12,9% jämfört med rikets 10,5%.

Och detta trots sänkt ROT-avdrag!

* Västmanlands-, Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-. Värmlands- och Örebro län!

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login