Långa väntetider på neuropsykiatrisk utredning, men det finns alternativ

By on 5 december, 2018
Fotograf: Karl-Johan Sandberg

Väntetiderna för en ADHD/Autism utredning är idag mycket långa här i Örebro, upp till ett och ett halvt år och även om man får godkänt att söka sig till en privat vårdgivare som kan utföra utredningen så kan de vara svåra att hitta och Region Örebro Län ger inga råd i det fallet.

På ENP Teamet, ett privat företag som startades i somras och som utför utredningar mot både ADHD och Autism känner man sig frustrerade, inte enbart för de långa köerna men man känner också att det kan vara svårt för föräldrar att i den utsatta situation man befinner sig i att hitta de privata utredarna. Företaget har ett vårdkontrakt med Region Gävleborg och finns därför tillgängliga genom det fria vårdvalet.

– Vi får samtal från föräldrar som är jätteförtvivlade, för de har stått i kön och sedan fått ett okej att göra utredningen hos en privat aktör men i samma andetag fått reda på att de inte kan säga vilka aktörer som finns att tillgå utan det får man söka upp dem själv, säger John Beers psykolog på och en av grundarna till ENP Teamet.

– När föräldern fått beskedet att de kan göra sin utredning hos oss och att det inte kommer kosta dem någonting så är nästa fråga ”hur lång är er väntetid”, och när vi nu svarar att det finns plats under januari eller februari så säger nästan alla ”2020 eller hur” och många börjar gråta när vi svarar 2019, fortsätter John Beers.

Jag ställde frågan till Ylva Rosén Verksamhetschef på Psykiatrin för barn och unga vuxna i Region Örebro Län eller BUP som den kallas, om hur kösituationen ser ut och varför man inte upplyser om de alternativ som finns.

Hur lång är kön för neuropsykiatrisk utredning?
– Just nu så är den cirka ett och ett halvt år, men den siffran är väldigt dynamisk kan man säga. Vi har ju en utredningskapacitet och sen blir väntetiden beroende på inflödet av nya utredningar, säger Ylva.

Berätta lite om det fria vårdvalet.
– Genom det fria vårdvalet har du möjlighet att söka vård var du vill och då kan du söka på andra landsting och deras avtal, där finns det andra landsting som har upphandlat avtal med privata bolag som man då får tillgång till, säger Ylva.

– Många föräldrar går via vårdslussen och därigenom kan man få kännedom om vilka bolag som har ett sådant uppdrag och som man därigenom kan skicka en förfrågan till. Här i Örebro har vi dock inget sådant avtal så man får gå till Värmland eller Dalarna tillexempel där avtal finns, fortsätter hon.

– När man sedan som förälder kontaktat ett av dessa privata företag och fått en utredning så går det en faktura till hemlandstinget precis som om du besöker Öland på semestern och behöver vård där så regleras det den ekonomiska vägen.

I vissa landsting får man ut en lista på de privata möjligheter som finns, varför får man inte det i Örebro?
– Det handlar troligtvis om att vi inte har några sådana avtal här i Örebro, vårdslussen har lite koll och där skall man kunna få tips. Vi får dock inte rekommendera någon enligt lagen om offentlig upphandling, säger Ylva.

– Region Örebro Län har ett stort avtal med Capio om 191 utredningar på barn och 191 utredningar på vuxna per år, men de utredningarna görs som en del av vår verksamhet så de patienter som står på vår väntelista förs automatiskt till Capio, avslutar Ylva.

Lite mer om ENP Teamet
ENP Teamet håller till på Storgatan 52 på norr och jobbar under sina utredningar enligt ESSENCE begreppet.

– ESSENCE begreppet myntades av professor Christopher Gillberg och betyder att man söker brett under en utredning, finns det en frågeställning gällande ADHD så är risken stor att det även finns andra svårigheter som trauma, depression eller liknande. En del andra aktörer väljer att bara följa frågeställningen ADHD vara eller inte, men så gör inte vi utan vi utreder väldigt brett, säger John Beers.

– När det gäller ESSENCE begreppet så tänker man lite som regnbågens färger eller Audis ringar, har man en svårighet så skulle jag säga att sannolikheten är stor att man även har andra, fortsätter John Beers.

Hur kommer det sig att ni startade ENP Teamet
– Som bakgrund vill jag säga att jag inte bara är psykolog utan även pappa till barn som har en neuropsykiatrisk diagnos, så jag har gjort den här resan. Det vill säga jag har stått i den här kön upp till BUP med två års väntetid och känt att detta är inte helt okej och tagit kontakt med en privat aktör. Vi åkte till Stockholm och gjorde utredningen vilket innebar tre vändor fram och tillbaks, så jag vet hur föräldrar känner sig när man går upp tidigt på morgonen och sätter sig i bilen till Stockholm med morgontrafiken och göra det med ett barn som kanske inte tycker att detta är särskilt roligt, säger John Beers.

– Därifrån startade tanken på om vi kunde göra någonting liknande lokalt så att föräldrar inte behöver göra resan till Stockholm, Borlänge eller Göteborg utan att det finns ett bolag här i Örebro som kan erbjuda samma utredningar på samma villkor, fortsätter John Beers. Utifrån det träffades jag och Johan, vi började reflektera över om vi kunde göra någonting tillsammans och det är utifrån den diskussionen som ENP Teamet kom till.

– Vi vill vara en kraft att räkna med i den utmaning vi står inför som samhälle, detta är en grupp vi inte har råd att spara på, säger Johan.

– Vår grundtanke med ENP Teamet är att ge barn förutsättningarna att bli hela individer, men också att ge föräldrar stöd att bemöta dessa barn, säger John Beers.

Hela situationen som den är nu är inte bra det är någonting som alla parter är överens om och jag tror att det skulle behövas någon form av nationell samordning för att bättre ta vara på de resurser som finns.

Karl-Johan Sandberg, Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login