All posts tagged "Autism"

 • Alvedon kopplas till autism och ADHD

  En ny studie kopplar det vanliga smärtstillande medlet paracetamol , även känt som Alvdon till autism och ADHD. Studien, som genomfördes på 996 födslar i Boston i USA, visade att barn som utsattes för högre nivåer av...

  • Posted januari 16, 2023
  • 0
 • Alma tar steget in i dataspelsvärlden

  Kristina Colléns sociala innovation Alma tar steget in i dataspelsvärlden: ”Obruten mark”, karaktären Alma, en flicka med autism och adhd, har skapats av socionomen Kristina Collén för att lyfta flickor med funktionsvariationer. Hittills har Almamodellen blivit både...

  • Posted december 5, 2022
  • 0
 • Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva

  Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar. Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • Corona leder till nya idéer i daglig verksamhet

  Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder har påverkats av coronapandemin. Den dagliga verksamheten som engagerar cirka 580 personer varje dag, har fått vara kreativ och behövt prova nya uppdrag när...

  • Posted augusti 12, 2020
  • 0
 • Natur och djur kan ge goda förutsättningar för barn med autism

  Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett licentiatarbete vid SLU Alnarp undersökt samspelet mellan barn och...

  • Posted juni 4, 2020
  • 0
 • ​Cykelfrämjandet satsar på mountainbike för barn och ungdomar med ADHD och autism

  Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2020 klar. Cykelfrämjandet får 575 000 kronor i organisationsbidrag liksom 1,5 miljoner kronor i projektbidrag för att främja friluftsliv. Det senare ska i första hand användas till...

  • Posted januari 26, 2020
  • 0
 • Långa väntetider på neuropsykiatrisk utredning, men det finns alternativ

  Väntetiderna för en ADHD/Autism utredning är idag mycket långa här i Örebro, upp till ett och ett halvt år och även om man får godkänt att söka sig till en privat vårdgivare som kan utföra utredningen så...

  • Posted december 5, 2018
  • 0
 • Ökad risk för autism hos epileptiker

  Personer med epilepsi löper ökad risk att utveckla autism, risken är särskilt hög hos kvinnor och vid epilepsi under barndomen. Det visar Heléne Sundelin i sin avhandling i medicin vid Örebro universitet. – Att risk för autism...

  • Posted september 6, 2017
  • 0
 • Mer än vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD

  Drygt vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD. Det framgår av en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset. Enligt forskarna är många av dessa barn otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos. De efterlyser screening...

  • Posted februari 2, 2017
  • 0