Låt inte julens stekfett orsaka stopp i avlopp

By on 7 december, 2022
Arkivbild

Fastighetsägare och restauranger låt inte julens stekfett orsaka stopp i avloppet. med allt fler matserveringar i kommunen ökar också mängden matfett och olja i avloppsledningarna. Detta märker man bland annat av i handelsområden som Boglundsängen och Marieberg samt i centrala Örebro.

Både fastighetsägare och restauranger har ett stort ansvar, låt inte matfettet från julmaten orsaka stopp i avloppet och översvämning i fastigheter.

Både antalet invånare och mängden serveringar i kommunen har blivit fler. Det innebär att mängden matfett och matlagningsolja som spolas ner i det kommunala ledningsnätet också ökat. Det finns risk för stora fettklumpar i ledningarna som orsakar stopp samt risk för översvämning och vattenskador i fastigheter.

Såväl fastighetsägare som serveringar behöver se till att fettet tas om hand på rätt sätt, på restauranger, caféer och andra företag som hanterar livsmedel ska det finnas fettavskiljare. Där fångas rester av matfett, matlagningsolja och liknande upp i en särskild behållare för att inte rinna ut i avloppet.

– Inför julen serveras många julbord och mycket mat steks, som till exempel korv, kål och köttbullar, konstaterar Jonathan Björklund, abonnentingenjör på Kundservice VA. – Vi uppmanar därför fastighetsägare och restauranger att se över så att fettavskiljaren har rätt dimension samt rätt antal tömningar. Det minskar risken för stopp i avloppet i jul.

Större mängder fett ska samlas upp i dunkar och återvinnas

Viktigt att känna till är att fettavskiljare inte är konstruerade för att ta emot större mängder fett på en gång, frityrolja eller liknande får inte tömmas direkt ner i avskiljaren. Det ska samlas upp och lämnas till återvinning.

– Det är fastighetsägarens ansvar att fettavskiljare finns och underhålls, berättar Jonathan Björklund, abonnentingenjör på Kundservice VA. – Det är också viktigt att den som bedriver restaurangen, caféet eller livsmedelsverksamheten informerar fastighetsägaren om det finns behov av fettavskiljare eller om något inte fungerar som det ska.

Problematiken med fett och olja i ledningsnätet orsakar stora kostnader för fastighetsägare, företag och försäkringsbolag samt för VA-verksamheten på Örebro kommun.

  • På orebro.se/fettavskiljare finns mer information om vad som gäller för fettavskiljare för fastighetsägare och serveringar.
  • På orebro.se/vattentips finns information till privatpersoner om hur man tar hand om matfett och olja efter matlagning hemma i köket.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login