Libyen: Båtflyktingar skickas tillbaka till ett våldsamt kretslopp

By on 25 januari, 2019
Ett förvar för flyktingar, migranter och asylsökande i Khoms, Libyen, september 2018. Foto: Sara Creta/Läkare Utan Gränser

Antalet migranter, flyktingar och asylsökande som hålls i förvar i Libyen har ökat drastiskt de senaste två veckorna. Detta efter att kommersiella fartyg fört personer som räddats eller hejdats på Medelhavet tillbaka till Libyen, i strid mot internationell rätt.

För två dagar sedan sattes 106 personer från ett kommersiellt handelsfartyg i land i libyska Khoms. Minst sex personer i gruppen befaras dessförinnan ha drunknat.

Vid landstigningen var flera i gruppen i behov av akutvård vilket vi kunde bistå med, säger Julien Raickman som ansvarar för Läkare Utan Gränsers verksamhet i Misrata, Khoms och Bani Walid.

Läkare Utan Gränser remitterade tio patienter till ett sjukhus i närområdet. En av patienterna, en 15-årig pojke, dog senare på sjukhuset. En annan grupp på 144 personer sattes i land i Misrata i går, efter att de också undsatts av ett kommersiellt fartyg.Häromdagen drunknade dessutom 117 personer som flydde med en annan sjöoduglig båt, något som tydligt visar hur europeiska myndigheter medvetet försummar sök- och räddningsinsatser på Medelhavet.

Gravida och spädbarn frihetsberövas
Bland de 250 personer som steg i land i Misrata och Khoms fanns gravida kvinnor, spädbarn och barn under sju år. De fördes till förvar i området.

Personerna som nyligen har landstigit i Libyen är nu inlåsta i överfulla förvar. Det finns inte kapacitet att ta hand om de nyanlända och de redan förfärliga förhållandena blir bara värre. Antalet personer i förvar har sedan årsskiftet stigit från 650 till 930.

De frihetsberövade har inte rätt att vistas utomhus och får inte tillräckligt med vatten och mat. Maten de får är dessutom inte tillräckligt näringsrik för barn, gravida och sjuka. Många av de som nyligen landstigit lider av undernäring, diarré och kraftig nedkylning, hypotermi.

Några av de som sitter i förvar uppger att innan de försökte ta sig över Medelhavet hölls de fångna av människosmugglare i flera veckor eller månader. De uppger att de torterades och misshandlades systematiskt och att de inte fick tillräckligt med mat.

De här personerna har förts tillbaka till landet som de försökte fly ifrån. De behöver hjälp och omsorg. De ska inte skickas tillbaka till förvar i ett sådant här kretslopp, säger Julien Raickman.

Intagna saknar tillgång till mat och vatten
Även i Libyens huvudstad Tripoli finns allt fler frihetsberövade personer i förvaren. Det är väldigt kallt i lägren på vintern och därför blir allt fler sjuka. På ett av förvaren där Läkare Utan Gränser arbetar har våra team också sett att de intagna rasar i vikt på grund av den dåliga tillgången till mat.

När strider nyligen bröt ut i södra Tripoli dog 14 personer och 58 skadades, uppger representanter för världshälsoorganisationen WHO. Periodvis har civila varit strandsatta i konfliktområdet, däribland 228 flyktingar, migranter och asylsökande i förvaret Qasr Bin Gashir. På grund av ett strömavbrott fungerade inte pumpen i förvaret och innan Läkare Utan Gränser kom dit med färskt vatten hade de intagna ingen tillgång till vatten över huvud taget.

Libyen är ingen trygg plats för flyktingar, migranter och asylsökande och därmed inte heller att betrakta som en säker hamn. Risken för våld och övergrepp är väldokumenterad.

Det är cyniskt att EU-länderna fortsätter att föra en politik som bygger på att skicka människor som är på flykt tillbaka till förvaren i Libyen. Samtidigt har EU medvetet hindrat oss från att göra sök- och räddningsinsatser på Medelhavet, säger Sam Turner, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Tripoli och tidigare ansvarig för sök- och räddningsinsatsen på Medelhavet som organisationen tvingades att avsluta.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login