Lika moms för alla mer rättvist

By on 23 juli, 2020
Arkiv bild.

Gränsdragningsproblem och höga kostnader för näringslivet är några av konsekvenserna av att Sverige har tre olika skattesatser för moms. Det visar en ny rapport från Timbro.

– Det svenska systemet får absurda resultat. Skattejurister måste till exempel ta reda på hur roligt det är att åka luftballong för att veta om det är persontransport eller nöje för att därigenom avgöra vilken skattesats som ska gälla, säger Max Sjöberg, som har en bakgrund i Liberala ungdomsförbundet och som till vardags studerar juridik i Uppsala.

Sverige har tre olika momssatser: 6, 12 och 25 procent. I rapporten “Enhetlig moms – när alla utom särintresserna får välja” lyfter Max Sjöberg fram fem huvudsakliga problem med det nuvarande systemet.

  • Det svenska momssystemet styr människor till att köpa saker där skatten är låg, snarare än de saker de värderar högst.
  • Olika momssatser minskar individens frihet eftersom staten styr vad vi konsumerar.
  • Det svenska systemet innebär också att pengar omfördelas mellan branscher – motsvarande en dold subvention på 46 miljarder till lågbeskattade branscher, och motsvarande överbeskattning av branscher med hög moms.
  • Nedsatt moms är dessutom ett trubbigt verktyg för att omfördela. Den lägre matmomsen var exempelvis tänkt att gynna låginkomsttagare och barnfamiljer, men merparten av skattesänkningen går till andra grupper.
  • Slutligen innebär hanteringen av olika skattesatser mycket merarbete. Kostnaden för landets företag beräknas till en miljard kronor varje år.

Dags för lika moms för alla

Caspian Rehbinder, projektledare ansvarig för framtagandet av rapporten på Timbro, efterlyser att momssatserna ersätts av en enda momssats. En sådan reform skulle ha många vinnare.

– Lika stor moms för alla varor och tjänster skulle innebära likvärdiga villkor, rättvisare beskattning av vår konsumtion och lägre kostnader för näringslivets och myndigheternas administration, säger Caspian Rehbinder.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Timbro

You must be logged in to post a comment Login