Linda Grönkvist på nya tjänsten som turismutvecklare i Lindesbergs kommun

By on 3 maj, 2022

Linda Grönkvist är sedan mitten av april anställd som turismutvecklare i Lindesbergs kommun – en ny tjänst vid kultur- och fritidsenheten inom tillväxtförvaltningen.

”Tillsammans med företag, arrangörer och eldsjälar ser jag fram emot att utveckla Lindesberg som besöksdestination”, skriver hon.

”Samarbete och samägande i turismfrågorna mellan det offentliga och de som driver besöksmål eller besöksnäringsföretag i kommunen tror jag är en grundpelare för att ta tillvara på potentialen som vår fantastiska plats kan erbjuda”, betonar hon.

Något som är aktuellt just nu är värdskap och bemötande av besökarna. Allt fler söker sin information digitalt, eller via de besöksmål de vistas på. En satsning som Lindesbergs kommun nu vill genomföra är uppbyggnaden av så kallade InfoPoints. En InfoPoint är en enklare, bemannad turistserviceplats som är kopplad till en Visita auktoriserad turisminformation, dvs Lindebergs kommun. 

”Tanken är att våra InfoPoints ska finnas på boendeanläggningar och besöksmål så att besökaren kan få hjälp där den ofta befinner sig under sin vistelse. Tillsammans kan vi ge våra besökare det bästa mottagandet och inspirera dem att upptäcka vårt fantastiska område”, förklarar Linda Grönkvist.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login