Lindesbergs Hembygdsförening vill värna om fornminne vid “Truckstop Namnhällen”

Av på 27 februari, 2021
Namnhällen är ett skyddat fornminne som bör bli uppmärkt med skyltar och frilagd från diverse sly, enligt Lindesbergs Hembygdsförening.

Gärna en rast- och parkeringsplats för tunga fordon (ett så kallat truckstop) i Lindesberg intill riksväg 50 – men se till att fornminnet Namnhällen inhägnas och blir uppmärkt med skyltar och frilagd från diverse sly, skriver Lindesbergs Hembygdsförening – och föreslår att den kommande rast- och parkeringsplatsen får namnet Truckstop Namnhällen.

Lindesbergs kommun har gett Samhällsbyggnad Bergslagen i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering av en separat rast- och parkeringsplats för tyngre fordon – ett så kallat truckstop – längs riksväg 50. Samhällsbyggnad Bergslagen har tagit fram två tänkbara huvudalternativ – ett i Lindesberg (norra industriområdet) och ett i Guldsmedshyttan.

När det gäller norra industriområdet i Lindesberg finns tre tänkbara placeringar – se kartan nedan:

Synpunkter på planerat truckstop i Lindesberg

Med anledning av detta har styrelsen för Lindesbergs Hembygdsförening lämnat in denna skrivelse till Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen:

“Styrelsen för Lindesbergs Hembygdsförening är bekymrad av planerna på en rast- och parkeringsplats för tunga fordon (ett så kallat truckstop) i Lindesberg intill riksväg 50. Av dokument som inlämnats till kommunstyrelsen i Lindesberg och som även refererats i Nerikes Allehanda den 18 februari 2021, framgår det att anläggningen troligen ska placeras i norra delen av industriområdet, i Stafettgatans förlängning.

Lindesbergs Hembygdsförening vill påpeka att området innehåller en fornlämning av riksintresse, närmare bestämt Namnhällen. Det är en stenhäll med flera ristningar (ord, årtal och symboler) vilka tillkommit på 1700-talet, eventuellt redan på medeltiden. Eftersom Namnhällen tidigare låg intill den gamla riksvägen norrut mot Kopparberg har den troligen också varit en gammal rastplats. Idag finns Namnhällen i skogsbrynet alldeles i slutet av Stafettgatan där denna leder in till TAB:s anläggning. Namnhällen finns med på Riksantikvarieämbetets förteckning över fornminnen (Linde 281:1 samt lämningsnummer L1981:9672). Namnhällen har uppmärksammats bland annat i “Jätten som ville dränka Lindesberg i grus”, en skrift om lokalhistoriska sägner som gavs ut av vår förening 2019.

Lindesbergs Hembygdsförening motsätter sig bestämt en rast- och parkeringsplats för tunga fordon norr om Stafettgatan eftersom det skulle inkräkta på Namnhällens omedelbara omgivningar. Enligt dokumentationen, som inlämnats till Lindesbergs kommunstyrelse, skulle en tänkbar placering vara omedelbart sydväst om TAB:s anläggning. Lindesbergs Hembygdsförening förordar en sådan lösning, eftersom den faktiskt kan göra att Namnhällen blir mer uppmärksammad. Förutsättningen är dock att Namnhällen inhägnas samt blir uppmärkt med skyltar och frilagd från diverse sly.

Vi föreslår att den kommande rast- och parkeringsplatsen för tunga fordon får namnet Truckstop Namnhällen.

Lindesbergs Hembygdsförening skulle uppskatta om vi kontaktas för en närmare diskussion om hur Namnhällen kan skyddas och bli mer tillgänglig ifall ett truckstopp anläggs i det aktuella området.”

Styrelsen för Lindesbergs Hembygdsförening

…..

Namnhällen omkring 1930. Fotograf: Alfred Michelson. Bildkälla: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv, Tillväxtförvaltningens kulturenhet – se bilden nedan:

Så här ser Namnhällen ut idag – se bilderna nedan:

Kultur | Länet Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in