Lokal energidelning ska inte beskattas

By on 4 april, 2024
Lokal energidelning ska inte beskattas, banbrytande besked för Tamarinden och den klimatsmarta staden.
Tamarinden visionsbild.

Bild: Örebro kommun

De solcellsanläggningar som fastighetsägare ska installera på sina fastigheter i Tamarinden, ska anses som enskilda installationer och den elenergi som delas ska inte beskattas, det meddelar Skatterättsnämnden.

Det är ett avgörande besked för en hållbar stadsutveckling med fler klimatsmarta stadsdelar som Tamarinden, i Örebro och nationellt.

I januari beslutade Energimarknadsinspektionen att det planerade delningsnätet i kvarteret Tamarinden, får byggas och ägas av fastighetsägarna själva. Onsdag 27 mars kom nästa banbrytande besked från Skatterättsnämnden, om att elen i lokala nätverk får delas skattefritt.

Det innebär att fastighetsägarna i Tamarinden får bygga separata solcellsanläggningar på sina egna fastigheter och sedan koppla ihop dem med varandra, utan att beskattas för energidelningen.

Beskedet är ett viktigt steg för att förverkliga visionen om lokalt producerad elenergi som kan delas skattefritt och är en framgång för Örebro och hela Sverige, där nu fler kan följa efter.

– Skattefri energidelning är en förutsättning för att kunna genomföra energidelningen i Tamarinden. Det är en seger för oss alla, som hjälper oss att klara framtidens klimatutmaningar och bidrar till en hållbar elförsörjning i en klimatsmart stad, säger Jan Johansson, projektledare för energi och hållbart byggande på Örebro kommun.

De aktörer som tillsammans bygger Tamarinden har tidigare överklagat ett beslut från Skatteverket. Myndighetens tolkning av lagen om skatt på energi var att ihopkopplade solcellsanläggningar mellan olika fastighetsägare, ska betraktas som en gemensam anläggning och därför beskattas.

Skatterättsnämnden menar nu att solcellsanläggningar som är anslutna till ett IKN-nät, ska ses som separata enheter och tolkar därmed lagen på ett nytt sätt.

– Beskeden från Skatterättsnämnden och Energimarknadsinspektionen är systemförändrande och banar väg för att bygga lokala energisystem på ett nytt sätt och kommer förändra sättet att bygga moderna stadsdelar. Vi är mitt uppe i en kursändring och i framtiden kommer vi se på besluten som avgörande delar av den energiomställning som nu pågår, säger Jonas Tannerstad, chef el- och automation på ÖrebroBostäder.

Ändrad lagstiftning som gör det enklare för alla

Än en gång har kommunens arbete med hållbar stadsutveckling, där Tamarinden är flaggskeppet, inneburit att befintlig lagstiftning ändras för att göra det enklare för alla som vill göra insatser för den nödvändiga klimatomställningen.

Beskedet att tillåta flera separata solcellsanläggningar, som är sammankopplade med ett lokalt nätverk, öppnar upp för medborgare i hela Sverige att aktivt delta i energiproduktion och minska sin miljöpåverkan. Skatterättsnämndens besked kan dock överklagas av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Beskedet är en viktig milstolpe för Sverige i arbetet med att skapa hållbara och klimatsmarta stadsdelar. Det visar att det är möjligt att anpassa vår lagstiftning för att främja lokal energiproduktion och samtidigt dela energi på ett smart och effektivt sätt, utan ekonomiska påföljder. Det är ett steg i rätt riktning för att uppnå våra nationella klimatmål och för att inspirera andra städer att följa exemplet från Tamarinden, säger kommunalråd Kemal Hoso (S).

Parallellt har kommunen och ÖrebroBostäder inlett ett samarbete med 22 andra svenska kommuner, sex myndigheter och innovationsprogrammet Viable Cities nationella satsning ”Klimatneutrala städer 2030” för att tillsammans påverka lag- och regelfrågor som hindrar oss från att ta viktiga kliv mot minskad klimatpåverkan.

Fakta om Tamarinden

Tamarinden är en hållbar stadsdel där människor kan mötas och husen delar energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Det är ett nära samarbete mellan Örebro kommun och ÖrebroBostäder samt byggaktörerna CMRF Tamarinden PropCo, Peab Bostäder, Magnolia, Tornet och den lokala energidistributören E.ON.

Elnätet ska ägas gemensamt som en gemensamhetsanläggning i en samfällighetsförening som hanterar drift och underhåll av nätet. Den el som inte förbrukas inom den egna fastigheten överförs via det lokala elnätet för att förbrukas av de andra fastigheterna. Det innebär att elnätet avlastas och bidrar till att minska den kapacitetsbrist som råder både lokalt och nationellt.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login