Lokalt | Aktiebolaget Systemstöd en av Sveriges Bästa Arbetsplatser

Av på 20 mars, 2015

Det internationella organisationsutvecklingsföretaget Great Place To Work® korade ikväll Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015. Hela 148 företag deltog i årets ranking och resultaten för organisationerna på listorna ökar år efter år vilket är positivt.

Aktiebolaget Systemstöd har kontor i Örebro!

Aktiebolaget Systemstöd deltog för första året och korades som en Sveriges Bästa Arbetsplatser i kategorin små organisationer.

Vår vision är Sveriges bästa arbetsplats.

Det innebär att från start har vår verksamhet utvecklats och drivits med utgångspunkten att vi vill ha ett roligt och utvecklande arbete att gå till. Med en företagskultur som ska präglas av professionalism, prestigelöshet och självstyrande. I det bygget bidrar och involveras alla, både anställda, kunder, styrelse och samarbetspartners.

Långvarigt framgångsrika företag kännetecknas av att de har visioner och värderingar som varar över tid. Vi bygger våra värderingar på ledorden: Personligt + Samarbete = Förtroende
Våra värderingar vägleder oss i hur vi gör affärer, hur vi arbetar tillsammans med andra vi möter hos kunder och samarbetspartners.

Fredrik Jansson, vd Aktiebolaget Systemstöd
”Samarbetet med Great Place To Work® har inte bara gett oss ett kvitto på att vi jobbat med rätt saker utan även konkreta förbättringsområden som vi nu arbetar med. Det är befriande att ha ett ramverk att följa i arbetet med att bli en attraktiv arbetsplats.”

Maria Grudén, vd Great Place to Work Sverige
”Systemstöd har fått fantastiskt fina omdömen från sina medarbetare och därför kommit direkt in på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015. Här råder mycket stor frihet under ansvar och kulturen präglas av tillit och öppenhet, från första intervjun och genom hela anställningstiden.”

Om Great Place To Work® och Sveriges Bästa Arbetsplatser
Utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser är indelad i tre kategorier; små-, medel- och stora organisationer. Great Place to Work Institute grundades i USA 1983 och priset för de bästa arbetsplatserna har delats ut i Europa i tolv år. Listorna över Sveriges Bästa Arbetsplatser baseras bland annat på en undersökning bland företagens medarbetare som får fylla i svar på

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in