Lokalt – Business Arena – en stor mötesplats för byggandet

By on 17 september, 2016

Örebro kommun deltar på Business Arena i Stockholm 21–22 september. Intresset för Örebros höga byggtakt är stort och kommunen deltar i seminarier, med monter på själva mässan och kommer att ha många individuella möten med aktörer och intressenter på byggmarknaden.

Plats för många möten
Business Arena är en branschmässa för fastighets- och investeringsbranschen berättar Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef i Örebro kommun.

Det mesta kretsar kring kommunerna, eftersom det är där det byggs, säger Martin.

Arrangören räknar med cirka 6 000 deltagare, och då blir det fullt i Waterfronts stora kongresslokaler i Stockholm. Från Örebro kommun deltar ett tiotal personer i olika sammanhang.

Det finns utrymme för många individuella möten. Vi deltar också med en monter på själva mässan och på seminarier. Ulrika Jansson, chef för vår planeringsavdelning, deltar i en paneldiskussion om bland annat infrastrukturfrågor. Själv kommer jag att berätta om aktuella projekt i Örebro och vårt arbetssätt i allmänhet, säger Martin.

Södra Ladugårdsängen som exempel
Emma Gren, planarkitekt, och Erik Skagerlund, strateg, kommer att presentera hur de arbetar med planering och markanvisning utifrån exemplet Södra Ladugårdsängen.

Det är ju hur vi arbetar med detta som gör att omvärlden pratar om Örebro. Vårt arbetssätt leder till hög byggtakt, det har många kommuner problem med, säger Martin.

Stort intresse för Örebro
Många är intresserade av att bygga i Örebro.

Tendensen är att många nu vet en del om oss redan när de kommer, men vill känna på oss, för att få veta om det är möjligt att komma hit och bygga på vår mark.

Intresset för Örebro från andra kommuner har också ökat kraftigt på senare tid.

Det som andra har som högsta prioritet, hur man får upp takten i byggandet, där har vi lyckats bra. Det gör oss intressanta i bostadspolitiska sammanhang, konstaterar Martin.

Lägre bopriser?
En annan högaktuell fråga som ingen har svar på är hur bopriserna ska kunna sänkas.

Här krävs både statliga och kommunala åtgärder. Att öka rörligheten på bostadsmarknaden, så att till exempel äldre personer lämnar större hus, är bara en liten del av det som behöver till, säger Martin och fortsätter. Vi har lyckats bra när det gäller byggtakten och har möjlighet att ställa krav på kvalitet och miljö, nu skulle vi vilja gå vidare med att hitta lösningar för att få ned bopriserna för de människor som inte har råd med den prisnivå som råder på marknaden idag.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login