Lokalt | De fick Pedagogiskt pris 2016

By on 11 augusti, 2016

På Lärardagen den 10 augusti delades Pedagogiskt pris ut till de båda lärarna Isabella Kronvall, Rudbecksgymnasiet och Anders Österberg Gumaeliusskolan. De fick pris i kategorierna för gymnasiet respektive grundskolan. Förskolans pris delas ut vid Lärardagen den 31 oktober.

Yrkesskicklig pedagog
Isabella Kronvall, Rudbecksgymnasiet, fick priset i kategorin gymnasieskola och gymnasiesärskola för att hon är ”en yrkesskicklig pedagog med specialkompetenser som skapar tillit, arbetsro och en tro på att allt är möjligt. I arbetet med att motivera elever och öka måluppfyllelsen är delaktighet och relationell pedagogik i fokus.

Pristagarens brinnande tro på pedagogisk utveckling, kollegialt lärande och systematiserade verktyg har resulterat i en digital handbok och organiserade konstruktiva klassrumsbesök”. Så står det bland annat i juryns motivering.

Egna pedagogiska plattformar
Anders Österberg, Gumaeliusskolan, fick priset i kategorin grundskola och grundsärskola för att han ”målmedvetet och föredömligt skapat egna pedagogiska plattformar och digitala metoder för att bortom det givna nå sina elever före, under och efter lektionerna.

Pristagaren har med stor glöd tagit sina ämnen matematik och idrott och hälsa flera steg in i framtiden. Genom att utmana, variera och individanpassa får pristagaren eleverna att utveckla egna strategier för att nå sin fulla potential. Pristagaren väcker nyfikenhet, stolthet och lust att lära och involverar och inspirerar såväl elever som föräldrar och kollegor.”

Om priset
Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Örebro kommun ut Pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login