Lokalt | E.ON inleder samråd med kunder i Örebro nästa år

Av på 25 februari, 2015

E.ON står fast vid sin ambition om att skapa fjärrvärmenät som är öppna för konkurrens från andra leverantörer. Som ett led i detta, har man beslutat att gå med i Prisdialogen; ett initiativ för att öka dialogen mellan fjärrvärmeleverantörer och kunder. E.ON ser Prisdialogen som ett steg i rätt riktning att stärka kundinflytandet på värmemarknaden.

E.ON inleder samråd med kunder i Örebro nästa år!

Vi har beslutat oss för att gå med i Prisdialogen. I grunden handlar vår inställning om att vi vill stärka kundernas inflytande och öka valfriheten för dem. Ett öppet fjärrvärmenät med konkurrens mellan olika leverantörer är vår långsiktiga ambition, Prisdialogen är ett steg i rätt riktning, säger Karin Jarl Månsson,VD för E.ON Försäljning.

E.ON kommer att inleda samråd med kunder i Norrköping/Söderköping redan i mars, med sikte på att fortsätta införa samråd för kunder på andra orter i landet nästa år, däribland Örebro och Stockholm. E.ON avviker emellertid inte från sin långsiktiga ambition: att verka för att införa reell konkurrens i fjärrvärmenäten.

Vi har jobbat länge för det och vi står fast vid att vi på sikt vill öppna näten för konkurrens; något vi bevisar i Täby kommun där vi tillsammans med kommunen byggt Sveriges första och hittills enda konkurrensneutrala fjärrvärmenät, säger Stefan Håkansson, VD för E.ON Värme. Vi tror att verklig konkurrens är det som i slutändan kan tillföra mest värde för våra kunder.

Prisdialogen är en modell framtagen av Sabo, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme tillsammans, för att fjärrvärmeleverantörer och kunder ska kunna ha en konstruktiv dialog kring utvecklingen av produkten.

Vi ser fram emot att kunna inleda en dialog med E.ON, säger Sefan Källman,Energi- och Miljöchef på Hyresbostäder i Norrköping. Det ska bli intressant att se hur bolaget sätter sina priser och vi räknar med att kunna få både ökad insyn och inflytande genom samråden.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in