Lokalt | Extra hjälpmedel tillåts i färdtjänstens fordon

By on 7 december, 2015

Nu kan färdtjänstkunder med funktionsnedsättningar ta med sig fler än ett hjälpmedel när de reser med färdtjänst. Satsningen är en del av Länstrafiken Örebros arbete för att förbättra servicen till färdtjänstkunderna.

– Serviceresor, som färdtjänst, hjälper människor med funktionsnedsättning. Våra kunder ska inte behöva avstå från sina resor för att de inte kan få med sig de hjälpmedel som de behöver, säger Tex Kihlström, chef för serviceresor på Länstrafiken Örebro.

Länstrafiken möjliggör nu för färdtjänstkunder att ta med sig fler än ett hjälpmedel när de reser.Det kan till exempel handla om en kund som använder rullstol, men som även behöver ta med en rollator. Tidigare har bara hjälpmedel som behövts för själva resan varit tillåtna.

Vissa föremål, som permobiler, tar mycket plats. Därför kan ett extra hjälpmedel i vissa fall innebära att ett större fordon behövs.

– Den som behöver flera större hjälpmedel kan inte åka med vilket fordon som helst, utan kan behöva vänta en stund. Vi uppmanar alla som vill ta med extra hjälpmedel att beställa sin resa i god tid, säger Tex Kihlström.

Försök med att tillåta fler än ett hjälpmedel har gjorts på prov sedan början av sommaren och nu införs möjligheten brett. Den som behöver ta med ett eller två hjälpmedel behöver bara uppge det vid beställningstillfället. Den som vill ta med sig fler än två hjälpmedel kan ansöka om det skriftligen hos färdtjänstenheten.

– Vi kör ungefär 3 000 serviceresor varje dag i länet. Med denna regeländring hoppas vi kunna bidra till att förenkla kundernas vardag, säger Tex Kihlström.

Under året har flera satsningar gjorts för att höja kvaliteten på serviceresorna. Det pågår en certifiering av alla förare inom serviceresor. De genomgår en utbildning i bemötande, service och säkerhet och avlägger därefter ett prov. Ett kundforum har också bildats, där representanter för serviceresorna regelbundet träffar organisationer som företräder länsbor med funktionsnedsättningar och för en dialog om resande och behov. Säkerhet och komfort i alla fordon kontrolleras regelbundet.

Serviceresor är en särskild form av kollektivtrafik som finns till för att personer med olika funktionsnedsättningar ska ta sig dit de vill.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login