Lokalt | Fler niondeklassare i Örebro län säger nej till alkohol

Av på 14 augusti, 2015

Allt fler unga i Örebro län och i landet säger nej till alkohol. Nu visar en jämförelse mellan fyra län i Mellansverige att det i Örebro län finns flest tjejer och killar i nionde klass som inte har druckit alkohol det senaste året. 61 procent av tjejerna och 69 procent av killarna i nian har inte druckit alkohol det senaste året.

Resultaten redovisas i den nya rapporten ”Liv & hälsa ung i Mellansverige” där livsvillkor, levnadsvanor och hälsa redovisas och jämförs för elever i årskurs nio i Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Rapporten grundar sig på ungdomsundersökningarna ”Liv & hälsa ung” i respektve län som tidigare redovisats.

“Arbetet måste fortsätta bland samhällets aktörer, inklusive föräldrarna”
Det är naturligtvis mycket positivt att allt fler unga avstår från alkohol, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen. Det är dock viktigt att samhällets alla aktörer, inklusive föräldrar, fortsätter med arbetet för att minska alkoholbruket ytterligare. Nu börjar skolan, och skolan har en nyckelroll för ungdomars hälsa. Att trivas i skolan är en starkt bidragande faktor för hur man mår. Om man mår bra får också alkoholen en mindre betydelse i ungas livsstil.

Jämförelsen visar precis som tidigare skillnader mellan könen i hälsa. Andelen tjejer som uppger att de mår bra har minskat under de senaste åren i alla län, medan resultatet för killarna är i stort sett oförändrat. Generellt visar jämförelsen mellan länen att ungdomarna svarar ungefär lika på frågor om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, det finns dock skillnader mellan olika kommuner i länen.

Många ser ljust på framtiden
Drygt åtta av tio elever i Örebro län ser ljust på framtiden, vilket inte skiljer sig från övriga län. Andelen har ökat under de senaste tio åren, men bland tjejerna minskar det sedan förra mätningen 2011.

Framtidstro, tillsammans med skoltrivsel, tillit till föräldrar, god sömn och goda kamratrelationer är de starkaste skyddsfaktorerna för det allmänna hälsotillståndet.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in