Lokalt | Fler verktyg som aktivt bidrar till en ökad integration har idag skapats

By on 15 juni, 2016

Örebro är idag en boendesegregerad stad, de integrationsskapande åtgärder som görs är inte tillräckliga och segregationen kan inte enbart lösas inom de socioekonomiskt svaga stadsdelarna.

För att påverka segregationen måste hela staden involveras och arbetet bör även ske på en mer strukturell nivå. Det behövs med andra ord fler verktyg, en bredare palett för att kunna ta långsiktiga steg åt rätt håll.

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) äger och förvaltar en stor del av stadens hyresrätter och i sitt uppdrag som ett allmännyttigt bostadsbolag ingår att arbeta för att Örebro ska vara en bra stad för alla att leva och verka i.

För att öka ÖBOs möjligheter att aktivt bidra för en integrerad stad har ÖrebroBostäders styrelse idag beslutat att införa en särskild uthyrningsregel, där inkomst från arbete prioriteras vid uthyrning av 75 procent av beståndet i Vivalla och Oxhagen. Samtidigt ska det bli lättare att söka bostad i hela ÖBOs beståndet för dem som inte har så många köpoäng. Fler lediga lägenheter ska därför hyras ut via Marknadsplats Direkt där ”först till kvarn-principen” gäller.

De lösningar som hittills prövats för att öka den sociala blandningen i staden har inte slagit igenom tillräckligt väl, då måste vi pröva nya vägar, säger Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef på ÖBO.

Med dessa två åtgärder öppnas nya möjligheter att öka den socioekonomiska styrkan i två av stadens stora stadsdelar och samtidigt ge fler chans till bostad runt om i staden.

Den nya regeln börjar tillämpas från och med september 2016 och varje år hyrs minst 150 lediga bostäder via Marknadsplats Direkt.

Ökad integration är en viktig del i ÖBOs arbete, nu tar vi ett nytt kliv för att öka den i hela Örebro, säger Camilla Andersson, ordförande i ÖBOs styrelse.

Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login