Lokalt | Fyra nya stopp för Farligt avfall-bilen i år

By on 9 maj, 2016

Den 9–19 maj kan örebroare lämna farligt avfall, smått elavfall och överblivna läkemedel till Farligt avfall-bilen som kör runt i Örebro kommun. I år stannar vi även i Kilsmo, Mosås, Lillån och Sörbyängen. När Farligt avfall-bilen körde runt i höstas samlade vi in drygt två ton farligt avfall.

Farligt avfall och elavfall är bland de absolut viktigaste sakerna att sortera ut. Även små mängder gör stor skada på både miljö och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Därför kör Farligt avfall-bilen runt två gånger per år, i maj och september, och samlar in farligt avfall och smått elavfall. Vi samlade in drygt två ton under september 2015.

Farligt avfall-bilen kommer köra runt till 30 platser i Örebro kommun från 9–19 maj, och stannar cirka 20 minuter på varje ställe.

Se mer information, schemat för maj och en karta som visar vart Farligt avfall-bilen stannar.

Vad är farligt avfall?
Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt”, eller ”förvaras oåtkomligt för barn” klassas oftast som farligt avfall. Till exempel målarfärg, oljerester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, penseltvätt, lim, nagellack, batterier, lågenergilampor, elektroniska saker och överblivna läkemedel.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login